Comparteix:

Recursos per aprendre català

Materials per a l'aula

Guies per a les sessions presencials de cursos bàsics Parla.cat

Recursos complementaris per a l'aprenentatge de català de nivells avançats

Materials per a la preparació de tasques d'examen

 • Destinataris: estudiants que s'han de presentar a un examen de llengua catalana.
 • Contingut: tasques elaborades per preparar tant els exàmens interns de cursos de llengua catalana com els oficials de la CIFALC.
 • Accés: Nivell intermedi (B2), Nivell Suficiència (C1).

Recursos complementaris per a l'aprenentatge de català de nivell superior

 • Destinataris: estudiants que fan el curs de nivell superior de català.
 • Contingut: materials i exercicis per ampliar i millorar el repertori lèxic en llengua catalana per a un nivell C2.
 • Accés: Català Superior (C2).

 

Cursos a la xarxa

Speakcat, curs en línia d'iniciació al català

 • Destinataris: estudiants internacionals que fan un estada a la universitat.
 • Contingut: 10 unitats amb activitats per descobrir la gramàtica i el vocabulari bàsic per a la vida a la universitat.
 • Accés: Speakcat.

Parla.cat, curs de català en línia per a tots els nivells

 • Destinataris: estudiantats del nivell bàsic a l'intermedi. En breu està previst el nivell de suficiència.
 • Contingut: materials didàctics per fer en modalitat lliure o a través de la modalitat amb tutoria, amb fòrums i xats.
 • Accés: Parla.cat.