Comparteix:

Abreviatures, sigles i símbols

 

La finalitat principal de les abreviacions és rendibilitzar l’escriptura de mots que són freqüents en un text i també, en alguns casos, donar una representació internacional a un concepte.

En aquest apartat presentem els diversos tipus d’abreviacions (abreviatures, sigles i símbols) i les normes que cal seguir per usar-les i també per crear-les.