Comparteix:

El resum ('abstract')

 

El resum és un dels apartats obligatoris dels treballs de recerca. S'hi detallen de manera breu, clara i sintètica els principals continguts del treball.


 

Característiques del resum

 • El resum ha de consistir en un text coherent i independent dins del treball de fi d'estudis o de recerca; s'ha de poder entendre per si sol.

 • Les funcions del resum són les següents:

  • Destacar les aportacions de la recerca que conté el treball, convèncer el lector del seu interès.
  • Presentar una versió breu de les tasques de recerca, a fi que els lectors puguin valorar si els interessa o no la lectura del treball.
  • Facilitar la comprensió de la informació complexa que contindrà el treball de recerca.
    
 • Extensió i organització

  • Es recomana que no sobrepassi d'una pàgina.

  • Es recomana situar cada part del resum en un paràgraf separat.

   Si es redacta en un sol paràgraf, s'ha de fer molta atenció als elements que introdueixen i connecten les oracions i a la puntuació, ja que hi ha el risc que el lector tingui més dificultats de comprensió.

   Els materials... En conseqüència, han potenciat... No obstant això, en aquests materials...

  • Es recomana no fer referència a cada un dels capítols, sinó presentar-ne el contingut d'una manera més homogènia.

   En el capítol 3 s'exposa... En el mateix capítol s'analitza... En el capítol 4 es concreta la proposta...


 • Situació

  Es recomana situar-lo després de la introducció i abans de l'índex.


 • Temps verbal

  El temps verbal que es recomana preferentment és el present, però també es pot emprar el perfet, tenint en compte que el resum s'elabora un cop s'ha finalitzat la redacció del treball.

  Aquest treball explora nous significats...
  Es du terme una recerca detallada...

  En el tercer capítol s'ha concretat la proposta...
  En aquest document s'han recopilat les tasques experimentals...


 • Veu activa

  Es recomana evitar les oracions passives, per mirar d'aconseguir una redacció sintètica i diàfana.

  Com a resultats de la implementació, ha pogut ser determinada...
  Com a resultats de la implementació, s'ha pogut determinar...


 • Impersonalitat i objectivitat

  En el resum s'utilitzen estratègies de despersonalització i no s'hi emeten interpretacions, crítiques o opinions personals.

  (Vegeu La impersonalitat en els treballs acadèmics i de recerca.)


 • Precisió

  El resum recull els conceptes més importants del treball i, per tant, conté els termes corresponents, que hauran de ser precisos i unívocs.

  (Vegeu Com s'introdueixen els termes i definicions en la redacció d'un treball acadèmic.)

 • Claredat i síntesi

  L'estil amb què es redacta el resum ha de ser clar i sintètic, ja que ha de presentar el contingut de tot el treball en només una pàgina.

  Evita frases que no aportin informació significativa i expressions indefinides.

   

  Estructura bàsica del resum

  • El resum conté els punts bàsics següents, que se situen en paràgrafs diferents:

   • Plantejament de la qüestió

    L'enginyeria de materials sempre ha tingut...
    Al segle XIX hi havia una gran competència entre diferents tècniques industrials...
    El procés de representació gràfica d'un projecte d'arquitectura s'ha basat sempre...
    Els treballs de recerca en models tridimensionals utilitzant geometries cilíndriques...


   • Objectiu de la tesi

    Aquest treball de recerca presenta...
    La recerca aporta informació detallada...
    En aquest treball s'aprofundeix l'estudi de la millora...
    Aquest treball té com a principal objectiu...
    Aquest compendi d'articles se centra en l'estudi de la dinàmica...


   • Metodologia

    Es du a terme una anàlisi morfològica... amb la qual es desenvolupa una caracterització...
    Es presenten simulacions de les condicions...
    S'integren els resultats de el model...
    Aquest treball s'ha dividit en...
    Es descriu de manera exhaustiva el fenomen...


   • Resultats més importants i contribucions

    Amb aquesta experimentació s'han obtingut distribucions de potencials...
    S'observa una millora important de...
    S'ha demostrat el paper crucial...
    Com a resultat de la implementació d'aquesta metodologia...


   • Principals conclusions

    Les principals conclusions d'aquest treball mostren...
    Com s'ha pogut apreciar en els resultats mostrats gràficament...


   • Futures línies de recerca

    La universalitat de la metodologia utilitzada pot servir de base per a l'estudi...
    Els desenvolupaments específics d'aquesta tesi poden derivar en estudis sobre...

    

   Les paraules clau (keywords)

   • Els treballs acadèmics i de recerca inclouen sovint una llista de paraules clau, que serveixen perquè altres investigadors o investigadores puguin recuperar-ne la informació en els fons bibliogràfics.

    Vegeu tota la informació sobre les paraules clau a Les paraules clau ('keywords')
    .