Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Xarxes Socials / Manual d’ús i estil a les xarxes socials de la UPC / Com crear un compte a les xarxes socials

Com crear un compte a les xarxes socials

Qui pot tenir un perfil institucional de la UPC a les xarxes socials

S’entenen com a perfils institucionals de la UPC els comptes de les unitats acadèmiques i de recerca i els serveis de la UPC (serveis, centres docents, departaments, centres de recerca i centres específics de recerca, instituts propis, biblioteques) que són la veu, a les xarxes socials, de la institució.

Anàlisi prèvia: objectius i recursos disponibles

Abans d'obrir un compte en qualsevol xarxa social, s'haurien de tenir en compte les consideracions següents:

Quins són els meus objectius?
És essencial seleccionar la xarxa social més adient i el tipus de contingut que s'hi comunicarà.

A quin segment de públic m'adreço?
Segons a qui s'adreci la informació, caldrà triar la xarxa més adequada, fer servir un llenguatge determinat i tractar uns temes concrets.

Existeixen altres comptes de la UPC similars?
Abans d'engegar nous perfils socials, cal comprovar que no existeixin perfils actius de la UPC treballant amb els mateixos objectius i el mateix públic. Si és així, la millor opció és sumar esforços i compartir objectius.

En lloc de crear un nou perfil en una xarxa social, cal valorar si és més convenient crear un hashtag per a un servei o temàtica determinats (per exemple, per a la promoció d'un grau o un màster vinculat a una escola determinada).

Disposo de prou recursos?
És molt fàcil obrir un compte, però és difícil mantenir-lo, calen temps i continguts. No es pot projectar una imatge pitjor que els continguts obsolets i la inactivitat.

De quins continguts disposo?
Abans d'obrir un nou compte, és important realitzar un inventari dels continguts de què es disposa, com ara imatges, articles, posts o vídeos. És una bona idea planificar com es desenvoluparà l'activitat.

Sol·licitud/Comunicació d'alta al Servei de Comunicació de la UPC

Un cop s’ha determinat la necessitat, la prioritat i la capacitat a l’hora d’engegar el nou perfil a les xarxes socials, cal sol·licitar l’alta com a xarxa institucional de la UPC (XI-UPC) a través del procediment següent:

 1. Sol·licitud d’alta a
 2. Avaluació del Servei de Comunicació de la viabilitat del compte i informació a la unitat corresponent de l’acceptació de la proposta.
 3. Gestió de l’alta i configuració del compte per part de la unitat que posa en marxa el nou compte en col·laboració amb el Servei de Comunicació.
 4. Formació de la persona o les persones encarregades de la gestió de les xarxes socials, perquè coneguin totes les possibilitats d’aquestes plataformes i les puguin posar en pràctica.
 5. Període de proves de tres mesos, que determinarà l’eficàcia del perfil social i, sobretot, servirà per corregir qualsevol aspecte tècnic o formal de la gestió del compte.
 6. Publicació del nou perfil social en el mapa de xarxes social de la UPC, per difondre el nou perfil i incrementar la capacitat d’actuar en xarxa.
 7. Comunicació al Servei de Comunicació de les contrasenyes per accedir a les XI-UPC.
 8. Seguiment del Servei de Comunicació de les xarxes socials institucionals de la UPC per garantir-ne la idoneïtat com a canal de comunicació de la Universitat.

Procediment de baixa

En general, s’estableixen dos casos que poden comportar el tancament d’un compte reconegut com a xarxa institucional de la UPC:

 • Per petició de la unitat/centre que el va crear: s’haurà d’informar el Servei de Comunicació a través de l’adreça i caldrà especificar els motius pels quals es tanca el compte.
 • Per inactivitat del compte durant quatre mesos. El Servei de Comunicació de la UPC es posarà en contacte amb la persona responsable/interlocutor per tramitar-ne la baixa.

En ambdós casos, cal fer un post /piulada per comunicar el tancament del compte als seguidors.

Criteris generals per a la denominació de perfils

La denominació dels comptes es forma a partir del nom identificatiu que s’acordi —amb el vistiplau del Servei de Comunicació— afegint-hi les sigles UPC (en majúscules, si l’eina ho permet), tant al nom de la pàgina com al nom d’usuari. Cada xarxa social té les seves especificitats, però s’estableixen unes recomanacions generals:

 • Triar noms que siguin fàcils de llegir i de recordar.
 • Emprar majúscules i minúscules per millorar la llegibilitat.
 • Si es tenen diferents xarxes socials, utilitzar, en la mesura que sigui possible, el mateix nom d’usuari per facilitar la promoció dels comptes.

Per exemple, en el cas de la UPC, tant a Twitter com a Instagram el nom dels comptes és @la_UPC (a Instagram, en minúscules). En el cas de Facebook, no va ser possible utilitzar aquest nom, ja que la xarxa no permet l’ús del guió baix (_) i es va optar per la denominació @universitatUPC