Comparteix:

X (abans, Twitter)

La UPC a X (abans, Twitter)

X (Twitter) és la xarxa social de microblogs que permet als usuaris enviar i llegir missatges de text d'una llargada màxima de 280 caràcters, els quals s'anomenen tuits o piulades. Els missatges es mostren a la pàgina de perfil de l'usuari i també s'envien immediatament a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. L'usuari original pot restringir que només segueixin aquests missatges els seus seguidors o permetre'n l'accés a tots els usuaris, que és l'opció que la plataforma usa per defecte.

De fet, és una xarxa eminentment pública i no hi ha gaires comptes restringits. És possible enviar missatges directes (DM, privats), que no tenen limitació de caràcters.

Twitter té més de 320 milions d'usuaris actius mensuals (4,9 milions a Espanya). Només el 24 % dels perfils a Twitter són actius —és a dir, han contribuït amb algun missatge durant els darrers dos mesos—, mentre que el 76 % dels perfils són inactius. Les dades mostren un estancament en el nombre de seguidors d'aquesta xarxa social.

Font: V Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España. The Social Media Family (febrer de 2019).

El compte institucional de la UPC a Twitter és @la_UPC. També existeix el compte @UPCdivulga per a la divulgació científica de la recerca que es desenvolupa a la UPC i activitats de comunicació científica.

Els comptes d'interès públic (institucionals o de persones famoses, per exemple) es poden verificar (i, per tant, tenen un tick blau al costat del nom). De moment, la plataforma no permet noves sol·licituds de verificació i per aquest motiu el compte institucional encara no disposa d'aquest tick.

X ofereix la possibilitat de crear llistes, tant privades com públiques, per agrupar els comptes que se segueixen per àmbits d'interès. El compte institucional @la_UPC té una llista, pública, que agrupa tots els comptes UPC identificats: https://twitter.com/la_UPC/lists/upc

Es recomana als comptes UPC subscriure's a aquesta llista per estar informats de l'actualitat de la UPC a Twitter i crear xarxa.

Configuració del perfil

Per a la denominació de comptes de la UPC a X, es fan servir les indicacions següents:

Nom de l'usuari (màxim 15 caràcters):
@sigles o nom identificatiu de l'àmbit d'activitat + _ + UPC (en majúscules)

Nom del perfil (màxim 50 caràcters):
sigles o nom + UPC (en majúscules)

Exemples: @CCD_UPC o bé @Cooperació_UPC / Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

A la biografia (màxim 160 caràcters) s'ha d'esmentar el compte oficial de la UPC. A més, s'hi poden afegir les etiquetes que farà servir preferentment aquest compte i/o les temàtiques específiques de què es parlarà. Cal incorporar sempre l'enllaç al web i l'adreça física de la unitat propietària.

Exemple: Twitter oficial del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de @la_UPC - #CCD #solidaritat #cooperació #universitat #desenvolupament

La imatge de perfil ha d'incorporar el logo oficial de la UPC, amb les dimensions següents:

 • 400 x 400 px (imatge quadrada)
 • Format de la imatge: PNG, JPG o GIF
 • Pes màxim: 2 MG

La imatge de capçalera ha d'estar relacionada amb la temàtica del perfil (façana de l'escola/facultat, estudiants, etc.) i ha de tenir les característiques següents:

 • 1.500 × 500 px o 1.024 × 280 px (imatge rectangular)
 • Format de la imatge: PNG o JPG
 • Pes màxim: 5 MG

Més informació: https://help.twitter.com/es/managing-your-account/how-to-customize-your-profile

Tipus de continguts i periodicitat

Els continguts han de ser rellevants per a la comunitat a la qual s'adreça. En termes generals, es recomana que un 70 % sigui contingut original (creat pel responsable del perfil) o sobre la institució (notícies, actes d'agenda, participació en fires, retransmissió d'actes, avisos i incidències, etc.), i un 30 % faci referència a temes d'interès per a la comunitat (beques, articles científics, actualitat, etc.).

És una xarxa que cal actualitzar diàriament. Si bé no hi ha un límit de piulades diàries, es recomana espaiar les piulades durant el dia i observar, amb les estadístiques que proporciona Twitter, quin és el millor horari per piular i quins continguts generen més interès a l'audiència.

Plataformes com TweetDeck o Hootsuite permeten programar els tuits en els horaris en què la teva audiència es connecta. Aquestes aplicacions també permeten fer el seguiment de llistes específiques (per exemple, la llista que agrupa els comptes UPC), d'usuaris o d'etiquetes d'interès.

L'eina Tweriod també és útil per veure quins dies i quines hores els seguidors d'un compte són més actius.

És important crear xarxa; per això, es recomana seguir els altres perfils institucionals de la UPC. També és recomanable seguir comptes d'altres institucions vinculades a l'activitat de la unitat (altres organismes, col·legis professionals, entitats educatives, etc.) o de l'àmbit d'interès (persones de referència segons la temàtica del compte o persones de reconegut prestigi).

Recomanacions en la redacció dels tuits

 • La limitació de caràcters obliga a ser concisos i breus. Es recomana no utilitzar els 240 caràcters per no perdre l'essència del mitjà.
 • L'estructura bàsica d'un tuit és:

text (incloent-hi etiquetes i mencions) + enllaç + imatge

 • És recomanable que la redacció del tuit incorpori etiquetes i mencions de manera 'natural'. Si no és possible, és millor incorporar-los al final del missatge. En el cas que s'hi incorpori una imatge, es poden etiquetar els perfils d'altres entitats/persones per augmentar l'abast de la publicació.
 • Cal assegurar-se que el text és correcte i que no hi ha cap falta d'ortografia abans d'enviar el tuit, ja que no es pot editar posteriorment.
 • És interessant incorporar-hi una crida a l'acció (call to action), és a dir, referències adreçades directament a l'audiència del tipus Inscriu-t'hi!, T'hi apuntes?, Sabies que...?, Vols aprendre a...?
 • És millor usar de manera moderada les etiquetes (cal donar preferència a la llegibilitat del tuit). Es recomana utilitzar un màxim de 2 etiquetes per tuit.
 • En la mesura que sigui possible, es recomana incorporar una imatge al tuit: fa que la publicació tingui més abast (més m'agrades, clics a l'enllaç i retuits). La mida recomanada de la imatge és 1024 × 512 px.
 • Es poden incorporar emoticones en la redacció dels tuit, però sense abusar-ne.
 • Si es comparteixen notícies de mitjans de comunicació, és important esmentar el mitjà d'on prové la informació. La fórmula més utilitzada és via + perfil del mitjà.
 • És important enllaçar a informacions que estiguin en obert i siguin accessibles a tothom al web del mitjà (no només per a subscriptors).
 • No es pot publicar directament l'article o notícia mitjançant una fotografia de l'article del diari, una captura de pantalla o una imatge en pdf. La raó són els drets de propietat intel·lectual de la publicació i els seus autors.
 • Si es tracta de la retransmissió d'un acte, és recomanable crear una etiqueta específica i utilitzar els 'fils' (afegir comentaris al primer tuit d'inici de l'acte). D'aquesta manera, tots els tuits vinculats a un acte queden enllaçats.
 • Es pot destacar un tuit en concret fixant-lo al perfil. Serà el primer que es veu en entrar al perfil, independentment de quan s'hagi publicat.
 • Si un tuit comença amb una menció (@xxx), poseu un punt a l'inici del tuit. Si no, només el veuran els seguidors d'ambdós comptes. Per exemple: 

.@captor és un projecte, liderat per la #UPC, amb el qual s'ha instal·lat una xarxa de sensors 'low-cost' en cases de voluntaris de Catalunya.

Exemple de tuit:


Ús d'enllaços i mapa d'etiquetes

En la mesura que sigui possible, és important que tots els tuits incorporin un enllaç on es pugui ampliar la informació sobre la piulada, preferiblement al web. És millor evitar l'escurçament dels enllaços i mantenir el domini upc.edu. De fet, Twitter ja els escurça directament, de manera que sempre ocupen el mateix nombre de caràcters (23).

A Twitter, les etiquetes serveixen per agrupar informació segons la temàtica del missatge, amb la qual cosa permeten a l'usuari recuperar la informació d'una manera més àgil cercant un tipus de contingut determinat a partir de les etiquetes. També són indicadors d'un tema d'actualitat (trending topics).

Es recomana fer servir les etiquetes següents:

 • #UPC, sempre que es parla de la UPC en un tuit o #BarcelonaTech.
 • #portadawebUPC, en les publicacions que fan referència a la notícia destacada del web UPC.
 • #endirecte, quan es fan directes d'actes o activitats a través de YouTube, Google Meet, ZonaVideo, o qualsevol altra plataforma.
 • #grausUPC, #màstersUPC o #doctoratsUPC, en donar informació sobre els estudis de la Universitat.
 • #recercaUPC, en notícies o informacions relacionades amb la recerca, projectes europeus, patents, spin-offs... en què participi la UPC.
 • #talentUPC, quan es faci referència a l'aportació de personal UPC com a experts en una matèria determinada.
 • #esportsUPC, en les notícies o informacions relacionades amb activitats organitzades pel Servei d'Esports de la UPC.
 • #bibliotequesUPC, en notícies o informació sobre les biblioteques de la UPC.
 • #ConsellSocialUPC, en referència a les notícies relacionades amb el Consell Social de la UPC.

Hi ha, també, diferents actes, reunions i activitats en què, per la seva periodicitat, es recomana utilitzar sempre la mateixa etiqueta:

 • #ConsellGovernUPC, en anunciar les sessions i acords del Consell de Govern.
 • #ClaustreUPC, quan anunciem les sessions i acords del Claustre Universitari.
 • #UPCNouCurs, en anunciar i fer el seguiment de l'acte d'inauguració del curs acadèmic.
 • #honoriscausaUPC, en anunciar i fer el seguiment de l'acte d'investidura com a doctor honoris causa d'una personalitat.
 • #PortesObertesUPC, quan anunciem el calendari de jornades de portes obertes dels diferents centres per a la promoció dels estudis.
 • #carpetaUPC, sobre les diferents actualitzacions de la convocatòria del concurs per al disseny de la carpeta UPC.
 • #matrículaUPC, per a informacions relacionades amb la matrícula a la UPC.

També es poden promoure diferents etiquetes en campanyes concretes; per exemple, la campanya de promoció dels estudis, amb l'etiqueta #canviaelMónamblaUPC, o la campanya #mésDonesUPC, que busca aflorar el talent femení de la Universitat.

Si s'està piulant sobre un tema d'actualitat o sobre un acte o activitat que no organitza la UPC, és recomanable buscar les etiquetes que ja s'utilitzen a Twitter fent una cerca a Twitter, malgrat que també hi ha webs que proporcionen aquesta informació: