Vés al contingut (premeu Retorn)

La UPC a les xarxes socials

Objectius

Els objectius de la presència de la UPC a les xarxes socials són els següents:

 • Ser un canal d'informació: donar a conèixer l'actualitat de la Universitat i dels serveis i les activitats de recerca, la transferència de coneixement i la docència que s'hi duen a terme.
 • Difondre els valors i la marca UPC.
 • Dinamitzar i crear comunitat UPC a les xarxes socials
 • Generar expectatives d'estudi a la UPC en futurs estudiants.
 • Oferir un espai de comunicació i atenció a l'estudiant, per tal de resoldre dubtes i qüestions vinculades a la vida acadèmica de forma eficaç i resolutiva.
 • Millorar la comunicació interna de la UPC amb la creació d'un espai de diàleg permanent.

Xarxes socials amb presència UPC

La UPC té presència a Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram i LinkedIn.

Aquesta guia d'estil inclou recomanacions de configuració i ús per a les xarxes socials que es consideren prioritàries, d'acord amb el públic objectiu al qual s'adrecen i la rellevància que tenen: Twitter, Facebook i Instagram.

Normes de participació i ús a les xarxes socials

Es recomana seguir la normativa d'ús següent en tots els perfils oficial de la UPC:

 • La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) no es fa responsable dels continguts i els comentaris de terceres persones.
 • En cap cas es permeten comentaris ofensius, abusius o desqualificadors, ni els que promoguin activitats il·legals de qualsevol mena o que fomentin actituds d'odi, menyspreu o discriminació per motius de nacionalitat, raça, sexe, ideologia, tendència política, orientació sexual o religió. Així mateix, la Universitat es reserva el dret d'esborrar els comentaris falsos o calumniosos que afectin directament la reputació de la UPC.
 • No es permet publicar cap dada personal de terceres persones o publicar cap tipus de contingut que atempti contra la seguretat de persones, espais o coses, ni comentaris o convocatòries que puguin generar un risc per a aquesta seguretat.
 • No es pot publicar cap tipus de contingut que atempti contra la propietat intel·lectual o els drets d'imatge.
 • No es permeten comentaris que puguin incloure publicitat de cap empresa, esdeveniment, producte o servei extern de la UPC, sense l'autorització prèvia expressa del Servei de Comunicació.

També és imprescindible:

 • Utilitzar les xarxes socials d'acord amb la seva finalitat i en cap cas per a finalitats il·legals ni amb fins comercials o publicitaris.
 • Respectar les opinions i manifestacions de la resta de participants, i observar una actitud correcta i un llenguatge respectuós i no ofensiu.
 • No transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.
 • Respectar el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge de la resta de participants.
 • Respectar la propietat intel·lectual aliena, d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
 • Respectar les normes de participació de cada xarxa social: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.

El Servei de Comunicació de la UPC es reserva el dret de demanar l'eliminació de qualsevol missatge que no segueixi les normes anteriors o bloquejar l'activitat d'un usuari si incompleix de forma repetida aquestes normes.

Es recomana incloure aquestes normes de participació i ús a les xarxes socials que ho permetin (per exemple, en un apartat al Facebook –pàgina interna).

Comptes personals de la comunitat UPC

Els membres de la comunitat UPC no són aliens als nous mitjans de comunicació social i són cada cop més actius a les xarxes socials. És recomanable, si en la biografia dels perfils es fa referència a la vinculació professional amb la UPC i/o si en les publicacions fan expressa la relació professional amb la Universitat, que especifiquin que les opinions són estrictament personals.

Continguts

Idioma de les publicacions

El català és la llengua pròpia de la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu vehicle d’expressió normal, tal com estableixen els Estatuts de la UPC. La llengua castellana hi conviu en igualtat de drets per a tots els membres de la comunitat universitària, sobre la base del respecte a la llibertat d’expressar-se, oralment i per escrit, en cada cas en la llengua que es prefereixi.

L’ús d’altres llengües incrementa l’abast i notorietat dels missatges i depèn del tipus de continguts i del públic al qual s’adreça el missatge.

Pel que fa a la llengua de resposta, s’ha de respectar la que hagi utilitzat la persona usuària. A l’hora de compartir o retuitejar missatges de tercers, s’ha de respectar la llengua en què s’han escrit originàriament.

Estil de comunicació a les xarxes

Cal utilitzar un llenguatge proper i natural, adaptat al to que es fa servir a les xarxes socials i al públic al qual t'adreces. És convenient trobar un equilibri entre el registre col·loquial i el llenguatge formal, ja que estem piulant i postejant des del compte d'una institució. Cal no oblidar mai que es publica en nom de la Universitat. És important:

 • Escriure respectant les normes ortogràfiques. Això és especialment important a Twitter, ja que la plataforma no permet l'edició un cop s'ha publicat el tuit. Repassar tot el que s'ha escrit és la consigna.
 • Crear missatges còmodes i fàcils de llegir, amb idees clares i directes.
 • Evitar la redacció en majúscules, ja que aquest ús implica que la paraula és un crit.
 • Utilitzar moderadament les abreviacions.
 • Emprar emoticones com a fórmula per construir un missatge més càlid i proper, però no abusar-ne.

Ús d'imatges i continguts multimèdia

Les xarxes socials són cada vegada més visuals i per això és important potenciar els continguts gràfics i multimèdia. Algunes recomanacions que cal tenir en compte:

 • En la mesura que sigui possible, acompanyar les publicacions amb imatges. Cada xarxa social utilitza, però, unes mides concretes. Cal conèixer-les i, tot i que cada xarxa tingui particularitats diferents pel que fa als formats i proporcions, en general farem servir imatges a 600 x 400 ppp, ja que tenen una resolució mínima apropiada per a les xarxes sobre les quals tracta aquest manual.
 • Utilitzar imatges lliures de drets de propietat de la UPC o amb llicència Creative Commons. Hi ha una gran quantitat de bancs d'imatges lliures a la xarxa.
 • Tenir una cura especial en les activitats en què puguin participar menors d'edat. En aquest casos, en cas de dubte és millor utilitzar fotografies en què els menors es vegin d'esquena o no es puguin reconèixer.

A Bibliotècnica, el web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, hi ha un recull de recursos sobre l'edició i la publicació dels treballs acadèmics i de recerca amb informació sobre l'ús ètic de la informació, el dret a l'honor, a la intimitat i a la imatge: http://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/us-etic-informacio