Vés al contingut (premeu Retorn)

Facebook

Amb més de 3 bilions d'usuaris, Facebook és una de les xarxes socials més utilitzades internacionalment. Creada amb l'objectiu d'interactuar amb amics i coneguts en l'entorn universitari, des de fa uns anys ha esdevingut una eina imprescindible de màrqueting digital per a empreses, entitats i organitzacions a través de les Facebook pages (d'ara en endavant, pàgines).

De les xarxes socials analitzades en aquest manual, Facebook és la xarxa més social per definició. Utilitzada principalment per interactuar amb amics, família i coneguts, per informar-se sobre l'actualitat i productes o serveis d'interès, permet rebre continguts i compartir-los i enviar missatges directes privats.

Al contrari que Twitter, el nombre de perfils de Facebook visibles només per als contactes és més elevat. A través de la configuració es pot determinar el nivell de privadesa del perfil i els continguts que s'hi comparteixen.

Existeixen tres tipus de comptes:

 • Perfil personal: són els comptes de persones individuals per contactar i interactuar amb altres persones o organitzacions.
 • Pàgines: concebudes perquè organitzacions, empreses i personatges públics difonguin informació de forma oficial i pública i interactuïn amb les persones interessades en els seus productes o serveis.
 • Grups: són comptes creats per usuaris que ja tenen un perfil o una pàgina per reunir persones que tenen un tema en comú. A diferència d'un perfil, on els contactes són els amics i coneguts, a un grup es poden sumar persones desconegudes segons el nivell de privadesa que s'estableixi.

Configuració del perfil

Per crear una pàgina a Facebook és necessari disposar d'un compte personal en la xarxa social. El procés de creació d'una pàgina és senzill i intuïtiu, només cal seguir les passes marcades i seleccionar alguns aspectes, com ara el tipus de negoci o entitat que es representa o la categoria, i decidir el nom de la pàgina. Aquestes dades, però, es poden canviar posterioriorment.

Abans d'iniciar la configuració és recomanable preparar els textos, la informació (nom, dades de contacte, etc.), les imatges d'acord amb les necessitats de la xarxa social i els objectius de la comunicació que es durà a terme. A continuació, s'expliquen detalls a tenir en compte per a cada secció.

Imatges

Les pàgines, com els perfils personals, tenen dues imatges principals diferents que ajuden a destacar-les i diferenciar-les de la resta.

 • Imatge de perfil: ha de ser de 180 × 180 px com a mínim o d'una mida proporcional. Els formats acceptats són: JPG, PNG i GIF. Ha de ser el logotip o símbol de la unitat, servei o centre docent que representa.
 • Imatge de portada: les mides són 851 × 315 px o d'una mida proporcional. Els formats acceptats són JPG, PNG, GIF. La imatge ha d'estar relacionada amb la temàtica del perfil (façana de l'escola o facultat, estudiants, etc.). També pot ser un vídeo, però cal tenir en compte les proporcions, que són de 820 x 462 px.

És important recordar que la vista de mòbil elimina una part de la imatge pels costats i, per tant, que és millor centrar el contingut més rellevant de la imatge. Per tal que el contingut destacat sigui visible en tots dos suports, es recomana deixar dues columnes laterals de 134 píxels i centrar el disseny en el quadre central de 560 x 315 px.

A més d'imatges, Facebook permet posar a la capçalera vídeos d'entre 20 i 90 segons de durada. Els vídeos han de ser de 820 × 312 ppp o 820 x 456 px o la mida proporcional i en format MP4.

 • Imatge d'història: a la dreta de la pàgina es pot afegir una imatge (de 1.200 x 445 píxels) i un descripció de l'entitat o empresa que representa la pàgina. Es tracta d'un apartat opcional.

 

Exemple de visualització en suport mòbil i ordinador:

Facebook mòbil Facebook pc

 

Denominació

Nom Facebook

Cal diferenciar dues denominacions diferents a les pàgines de Facebook:

 • Nom llarg. És el nom principal de la pàgina i el que serà visible en les publicacions, comentaris, missatges privats, publicitat i qualsevol comunicació a través de la pàgina. Ha de correspondre al nom sencer de la unitat o centre que representa.
 • Nom curt. El nom curt o nom d'usuari és l'identificador de la pàgina que apareix just a sota del nom sencer i que formarà part de la URL. És important definir el nom curt per facilitar la cerca als usuaris i la identificació i l'etiquetatge per part d'altres pàgines.

 

Per a la denominació de comptes de la UPC a Facebook es faran servir les indicacions següents:

 • Nom: nom sencer del centre docent / unitat, servei o nom identificatiu + UPC (en majúscules). Màxim: 75 caràcters.
 • Nom curt o nom d'usuari: sigles, acrònim o nom identificatiu + UPC (en majúscules). Màxim: 50 caràcters.


Exemples:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - UPC / @epseb.upc
Facultat de Nàutica de Barcelona - UPC / @fnb.upc
E. S. d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - UPC / @eseiaat.upc

Descripció

Espai per incloure en 255 caràcters la informació més rellevant del servei, unitat o centre que representa la pàgina. En el cas dels centres docents, és el lloc apropiat per destacar els àmbits dels estudis, la ciutat on s'ubica i altres aspectes diferenciadors. En aquest espai cal especificar que l'escola, facultat, unitat o servei forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Botó 'Crida a l'acció'

Les pàgines de Facebook disposen d'un botó configurable en funció de l'objectiu d'interacció amb l'usuari de la pàgina. Segons la configuració, el botó servirà per enviar un missatge directe o un correu electrònic, trucar, fer una reserva, comprar un producte o altres opcions. Si es decideix utilitzar el botó perquè els usuaris contactin a través de missatgeria instantània, s'ha de tenir en compte que cal disposar dels recursos per respondre en un període de temps curt. Facebook identifica i mostra a la pàgina el temps de resposta als missatges com a indicador.

! Facebook dona moltes possibilitats de configuració del menú esquerre: s'hi poden afegir complements i eines diverses i endreçar-los segons els interessos. Per exemple, es pot configurar l'accés a altres perfils de xarxes socials (Instagram, Twitter, etc.), notes, venda de productes, sorteigs, etc.

Rols de pàgina

Facebook permet definir rols als perfils que gestionen les pàgines, de manera que l'administrador té accés a la configuració completa de la pàgina, mentre que, per exemple, el col·laborador de la transmissió només pot fer emissions en directe o l'anunciant té accés només a la gestió de la publicitat.

Existeixen sis rols amb permisos de gestió diferents, que adjudica la persona que administra la pàgina: administrador, editor, moderador, anunciant, analista i col·laborador de la transmissió.

Aquesta configuració permet que l'administrador tingui el control i pugui vetllar per la seguretat i bon funcionament de la pàgina. Per això, el centre docent o unitat representada en la pàgina ha de tenir les claus per accedir al perfil personal amb tasques d'administrador de la pàgina. És imprescindible que sigui un perfil real, ja que si s'identifica que és fals o no té activitat (perquè ha estat creat només per gestionar la pàgina), Facebook pot bloquejar-lo.

Verificar la pàgina

Facebook disposa d'un sistema de certificació de l'autenticitat de les pàgines a través d'un tick (verification badge) que apareix al costat del nom. La sol·licitud de la verificació perquè aparegui el tick blau no està disponible, la plataforma l'atorga aleatòriament a personatges públics, mitjans de comunicació i marques per indicar que són autèntiques.

 

Tipus de contingut i periodicitat

Per format

Text. Una publicació només de text és correcta, però no és l'opció més recomanable perquè no crida l'atenció de l'usuari i limita, per tant, l'abast de la publicació.

 • Fotos. Incloure imatges incrementa les possibilitats d'arribar a més persones i que interactuïn amb la publicació. Facebook permet posar més d'una imatge en cada publicació.
 • Àlbums. Permeten incorporar-hi un títol, una descripció, un lloc i una data, i etiquetar les persones o pàgines, i compartir-ho com a post. Els àlbums permeten, a més, afegir imatges a posteriori. Aquesta funció no existeix amb un post d'imatges.
 • Vídeos. De la mateixa manera, es pot publicar el vídeo com a post o pujar-lo des de l'apartat de vídeos per fer el post després. Com les imatges, són un dels continguts més consumits, tot i que s'ha de tenir en compte que és millor que siguin curts i dinàmics i tinguin un contingut d'interès. Si es puja un vídeo directament a Facebook (i no, per exemple, amb un enllaç a Youtube), s'obtenen moltes més visualitzacions gràcies a la seva funcionalitat de reproducció automàtica (autoplay).
 • Enllaços. Incloure enllaços és la pràctica més recomanada de les xarxes socials. Els usos de les xarxes recomanen textos curts i que les persones interessades puguin completar la informació fàcilment.

! Quan es fa una publicació del tipus enllaç, cal tenir cura de la vista que es genera, perquè és aleatòria. Un manera de saber com es veurà la publicació és programar el post i accedir a la publicació per veure com quedaria. Si és correcte, es pot publicar automàticament seleccionant 'publica' a les opcions. Si la vista de l'enllaç no s'ajusta al que es vol, una opció és pujar una foto i eliminar la vista d'enllaç.

 Programar una publicació ajuda a visualitzar com es publicarà el contingut

Programar Facebook

Programar Facebook

 

Quan s'incorpora un enllaç en una publicació (és el més habitual), n'augmenta la llargada. Facebook no limita l'ús de caràcters, però la visualització en dispositius mòbils recomana que la informació textual no superi els 140-180 caràcters. Per això, un cop es genera la vista prèvia de l'enllaç s'aconsella eliminar l'enllaç en el text, ja que la vista prèvia no desapareixerà.

Per contingut:

 • Agenda. Promoció d'activitats pròpies o amb alguna vinculació: jornades de portes obertes, conferències, presentacions, activitats culturals, etc.
 • Notícies pròpies o dels mitjans. Compartir les notícies que genera el centre o unitat o les relacionades amb mitjans de comunicació i publicades per aquests és una de les pràctiques més habituals a Facebook. Cal fer atenció, però, als drets de reproducció dels continguts periodístics. No es poden compartir parcialment o totalment les peces informatives impreses o digitals de pagament.
 • Informació útil: serveis, premis o concursos. Recordar a la comunitat els serveis que s'ofereixen, nous o no, és habitual i recomanable.
 • Efemèrides. No només vinculades a la unitat o centre docent, sinó també a temes d'actualitat que es puguin relacionar amb l'activitat pròpia: Dia del Medi Ambient, Dia d'Internet o naixement d'una figura rellevant dels àmbits docents i/o de recerca de la UPC.

Facebook no és Twitter. Sembla obvi, però és important recordar-ho a l'hora de publicar-hi. S'ha de mantenir una certa distància temporal entre les publicacions per no inundar el compte. Per exemple, des del compte institucional de la UPC s'ha fixat una limitació de dos posts al dia (de dilluns a divendres).

Segmentar

De la mateixa manera, que els perfils privats poden determinar qui veu una publicació concreta o tot el contingut si s'estableix una configuració determinada, les pàgines poden segmentar el públic al qual s'adreça una publicació. És útil quan s'utilitza un idioma determinat o es difon una informació útil per a un públic concret (segons ubicació, l'edat, etc.).

Recomanacions en la redacció dels posts

 • Fer ús d'un llenguatge correcte, proper però sense vulgarismes o amb una confiança excessiva amb l'usuari.
 • Fer servir un llenguatge senzill i proper per connectar amb els seguidors.
 • Saber escoltar els usuaris i respondre'ls.
 • Mencionar altres pàgines.
 • Compartir publicacions.
 • Controlar la llargada dels textos. Tot i que l'eina ens ho permet, no és recomanable estendre's en els textos. Cal tenir en compte que el contingut més important ha d'estar en les tres primeres línies. Els usuaris reben molts inputs cada dia i quan revisen la cronologia (timeline) es fixen en les imatges, els textos més llargs i les línies que acompanyen el post i que es veuen sense haver de clicar 'Mostra'n més' per acabar de llegir el text.
 • Destacar continguts fixant un post a la part superior de la pàgina.
 • Ús de hashtags. Tot i que Facebook no té un ús d'etiquetes tan ampli com Instagram o Twitter, es recomana afegir l'etiqueta #UPC, sempre que es pugui incorporar de manera natural al text de la publicació. A més, és aconsellable afegir etiquetes que corresponguin a campanyes o celebracions, com ara actes o diades, per ampliar l'abast del missatge.

Altres recomanacions:

Seguiment d'altres pàgines
Les pàgines també poden seguir altres pàgines d'interès. És interessant estar al dia del que publiquen les altres pàgines de la Universitat, dels àmbits de docència, de transferència i recerca vinculats i d'entitats, organismes, associacions del territori que siguin d'interès per al centre docent o unitat.

Per indicar que una pàgina 't'agrada' cal clicar els tres puntets que hi ha a sota de la imatge de portada de la pàgina d'interès i clicar 'Fes m'agrada com la teva pàgina' (en cas contrari, el m'agrada es fa des del perfil personal).

L'activitat d'aquestes pàgines es pot veure clicant "Veure el canal de notícies. Publicacions de pàgines que has indicat que t'agraden en nom de la teva pàgina", accessible des de la part dreta de la teva pàgina.

Interacció
La interacció a les xarxes és molt important i la comunicació hauria de ser també proactiva i no reservada a respondre preguntes directes.

No és necessari fer-ho sempre, però, per exemple, es pot tenir en compte fer 'M'agrada' o deixar algun comentari quan els usuaris fan una menció de la pàgina per compartir notícies relacionades, per indicar que es troben en un lloc concret (de la Universitat, en aquest cas) o amb altres objectius.

A més, de tant en tant, és recomanable compartir les publicacions d'altres pàgines que parlen de la pàgina en lloc de redactar un nou post. D'aquesta manera "s'agraeix" la menció i es dona visibilitat al seu post i al seu perfil. Aquesta pràctica també es recomana per ajudar a donar a conèixer les pàgines de la Universitat.

Els comentaris negatius també s'han d'atendre. Tot i que cal valorar amb cura cada cas, és recomanable suggerir l'atenció per missatge privat o altres vies (telèfon, correu electrònic...), però en tot cas deixant constància que s'està atenent el comentari.