Vés al contingut (premeu Retorn)

Estadístiques i anàlisi

L'anàlisi dels resultats i l'impacte de les accions realitzades a les xarxes socials és important, ja que permet observar quins missatges tenen més interès per a l'audiència i corregir i reorientar l'estil de comunicació i els tipus de notícies i informacions que s'ofereixen.

És un àmbit molt ampli i és molt fàcil perdre's en la gran quantitat d'informació que donen les eines d'anàlisi de les diferents xarxes. Per això és important establir uns indicadors previs KPI (key performance indicator) que ajudin a veure, en cada xarxa i en un interval de temps determinat (mensualment, per exemple), si les accions que s'estan duent a terme tenen impacte.

També és important analitzar l'audiència: no només el volum de seguidors (followers) de Twitter o els fans de Facebook, sinó també com és aquesta audiència, és a dir, quin percentatge hi ha d'homes i de dones, o de quines franges d'edat o de quina zona geogràfica provenen. Aquesta informació també proporciona pistes sobre quins missatges hem de donar i quins continguts podem compartir en cada xarxa.

Twitter

Les estadístiques es troben a https://analytics.twitter.com. Alguns KPI interessants a seguir del mateix compte són:

❖ Seguidors
❖ Nombre de tuits propis
❖ Taxa d'interacció (%)
❖ Impressions mensuals
❖ M'agrades dels usuaris
❖ Retuits dels usuaris
❖ Respostes dels usuaris
❖ Nombre de clics a l'enllaç

Facebook

Les estadístiques es troben a la part superior de la pàgina, a Estadístiques: Facebook Insights. Els principals indicadors a seguir en una pàgina de Facebook són:

❖ "M'agrades" a la pàgina (no correspon al nombre de seguidors. Es pot clicar m'agrada i decidir no seguir una pàgina o al revés.)
❖ Nombre de publicacions
❖ Impressions
❖ Abast de les publicacions
❖ "M'agrades" a la publicació
❖ Comentaris a la publicació
❖ Comparticions de la publicació
❖ Nombre de visualitzacions d'un vídeo i temps de reproducció
❖ Nombre de clics a l'enllaç

Instagram

Es pot accedir a estadístiques bàsiques des de la versió mòbil. Per a cada post, entre altres dades, es pot consultar:
❖ Visites al perfil
❖ Abast
❖ Impressions
❖ Clics al lloc web
❖ Nombre de persones que han desat la teva publicació
❖ Nombre de persones que han arribat a la teva publicació a través de les etiquetes
❖ Nombre de visualitzacions de les històries