Metodologia i l’eina d’Avaluació d’Impacte per la Protecció de Dades de Salut

Al llarg de 2020 l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la Fundació TICSALUT en col·laboració amb un equip multidisciplinari coordinat per la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, han desenvolupat una metodologia i una eina àgil per a dur a terme AIPD en salut basada en el model de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

Aquesta proposta s’ha adaptat a les necessitats específiques de l’àmbit de salut per avaluar els tractaments de dades personals en processos de recerca i d’innovació.  Els resultats són una metodologia i una eina àgil, que permet una autoavaluació per a detectar riscos en el tractament de dades personals i la seva mitigació mitjançant un llenguatge planer; amb definicions i exemples per identificar els actors i descriure els tractaments, i que permet mesurar els riscos per establir un pla d’acció. 

En definitiva, la proposta ajuda al responsable del tractament i als agents que intervenen en la presa de decisions amb propostes automatitzades i permet analitzar de manera pormenoritzada el cicle de vida de les dades personals implicades. Cal destacar que l’AIPD inclou apartats específics per a avaluar l’ús de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial. Tanmateix l´eina incorpora mecanismes per a recollir el resultat de l’assessorament i la valoració del Delegat de Protecció de Dades corresponent. 

Les AIPD permeten exercir la responsabilitat proactiva i una adequada gestió dels riscos en els tractaments de dades personals, tal i com estableix la normativa sobre protecció de dades des de 2018 (Reglament General de Protecció de Dades). Precisament, amb aquesta proposta, la qual està disponible en accés obert, l’Oficina del DPD contribueix a homogeneïtzar i estandarditzar la metodologia i els criteris per a dur a terme la tasca d’avaluació a les entitats de salut, aprofundint en aquells aspectes i particularitats del sector de forma coordinada i sistematitzada.