Vés al contingut (premeu Retorn)

Tractament de dades personals

Els sol·licitants de les diferents beques de mobilitat gestionades per la Unitat d'Ajuts a l'Estudi i a la Mobilitat Outgoing queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Informació protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6-8, Edifici Vèrtex. Planta 0, 08034 Barcelona

Servei de Gestió Acadèmica

Unitat d'Ajuts a l'Estudi i a la Mobilitat Outgoing

Tel. 93 4054646

Sga.mobilitat@upc.edu

 

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades

Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex Planta 0, 08034 Barcelona

 

Finalitats del tractament

F01.6 Gestió de beques i d'ajuts a l'estudi. Més informació aquí

 

Legitimació

Compliment d’una missió realitzada en interès públic:

  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les beques i ajuts a l’estudi personalitzades.
 

Destinataris

Les dades seran cedides a l'organisme responsable del programa d'ajuts: la Unió Europea a través de l'eina "Mobility Tool"  o altres patrocinadors quan siguin finançadors de l'ajut del qual, l'interessat en sigui el beneficiari. Aquesta cessió de dades és un requisit per a la sol·licitud i gestió de la beca o ajut.

 

Drets de les persones

Pot sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades. Més informació aquí

 

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits descrits a la nostra política de conservació. Més informació aquí

 

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat