Share:

UNITECH: resultat de la preselecció d'estudiants UPC per participar en les proves de selecció "UNITECH Assessment Centre"

 

2024-2025

El termini de presentació de sol·licituds UNITECH finalitza el 8 de gener de 2024.

El llistat d'estudiants que han presentat la seva sol·licitud, i el resultat de si sí/no estan pre-seleccionats per participar a les proves de selecció "Assessment Centre" estarà disponible en aquest apartat a partir del 15 de gener de 2024.

Els estudiants candidats seran notificats individualment.

 

 

2023-2024

 36 estudiants de la UPC han sol·licitat participar en el programa de mobilitat internacional UNITECH al curs 2023-2024.

Un cop realitzada la corresponent preselecció de candidats UNITECH, aquests són els resultats:

 

Núm. identificacióPreseleccionat Sí/No
20554082V No
20945799K No 
21773106H
Si
23815970E Si
23844346Q No
23865206S No
23876276E
SI (llista d'espera)
23894977R Si
23928864D Si
39410655V No (llista d'espera)
41668704H Si
43470377D No
45386018A Si
45723132Y Si
46256638G No
46417627Q No
47749958A No (llista d'espera)
47919981X No
48016928N Si
48097537Y No
48101076A

No

48168975Y

No

48223967M No
48252470B No
48281880G No
48733397P Si
49257709N SI (llista d'espera)
49645694X Si
49653103J Si
51483289C No
53866527K No
53868173B Si
79127205Y No (llista d'espera)
Y2729064J

Si

26062063G

Si- Renúncia

39529574A

Si- Renúncia

 

Els estudiants preseleccionats hauran de presentar-se a les proves "UNITECH Assessment Centre", que tindran lloc online el pròxim 31 de gener de 2023.

Tots els estudiants rebran una notificació per correu electrònic, informant-los del resultat de la preselecció.

També s'informarà les Sotsdireccions de Relacions Internacionals dels centres als quals pertanyen els estudiants.

 

Barcelona, 24 de gener de 2023