Share:

Selected students

 

 

 

 

UNITECH 2024-2025

El termini de presentació de sol·licituds UNITECH finalitza al gener'2024.

Posteriorment, a finals de gener'2024, es farà una pre-selecció de candidats i part dels candidats participarà en les proves de selecció UNITECH Assessment Centre.

A principis de febrer'2024 es publicarà en aquesta pàgina web el resultat de les proves de selecció "Assessment Centre". Els estudiants candidats també seran notificats individualment.

UNITECH 2023-2024

El 31 de gener s'ha realitzat el UNITECH Assessment Centre de la UPC, en el que personal de les empreses que participen en la xarxa UNITECH seleccionen els estudiants UPC que participaran en el programa de mobilitat internacional UNITECH al 2023-2024

El resultat ha estat:

 

Núm. identificacióSeleccionat SI/NO
21773106H
SI
23815970E NO (llista d'espera)
23876276E
SI
23894977R NO
23928864D SI
41668704H SI
45386018A SI
45723132Y NO (llista d'espera)
48016928N NO (llista d'espera)
48733397P SI
49257709N SI
49645694X SI
49653103J SI
53868173B SI
Y2729064J

SI

 

Tots els estudiants han sigut informats del resultat de l'Assessment Centre en la mateixa tarda del 31/01/23.