Trams de renda familiar

  1 membre 2 membres 3 membres 4  membres 5  membres 6  membres 7  membres 8  membres
Tram 0 14.112,00€ 24.089,00€ 32.697,00€ 38.831,00€ 43.402,00€ 46.853,00€ 50.267,00€ 53.665,00€
Tram 1 14.112,00€ 24.089,00€ 32.697,00€ 38.831,00€ 43.402,00€ 46.853,00€ 50.267,00€ 53.665,00€
Tram 2 16.065,00€ 27.572,90€ 36.186,95€ 42.554,04€ 47.449,58€ 51.145,61€ 54.802,00€ 58.441,26€
Fora de trams
Rendes superiors o superació d'algun llindar de patrimoni

A partir del 8è membre s’afegeixen 3.391,00 euros per a cada nou membre computable.

El tram 0 correspon als estudiants que compleixen els requisits generals, econòmics i acadèmics que estableixi el ministeri competent en aquesta matèria.

El tram 1 correspon als estudiants que únicament compleixen els requisits econòmics que estableixi el ministeri competent en aquesta matèria.

S’entendran com a denegades les sol·licituds que estiguin fora de trams.