Requisits acadèmics per als estudiants de màster

Principis bàsics

Cal que, durant el curs estiguis matriculat de, com a mínim, 30 crèdits. Aquest requisit no serà necessari si matricules els últims crèdits per a finalitzar estudis.

Si tens una titulació del mateix nivell pel qual demanes la beca no podràs ser beneficiari.

Existeixen uns requisits relatius al curs actual i uns altres relacionats amb el curs anterior o últim curs realitzat.

Es tindrà en compte el tipus de matrícula, la nota obtinguda i/o el percentatge d'assignatures aprovades.

Tipus de matrícula

Tria el teu perfil:

Requisits curs actual

Formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

Matrícula completa.

S'entén que una matrícula és completa quan es matricula de:

 • 60 crèdits
 • Entre 30 i 59 per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma

- Està afectat per una minusvalidesa => al 65%


Matrícula parcial.

 • Entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

- Per voluntat de l'estudiant

- Per tractar-se d'estudis semipresencials o no presencials

- Per iniciar estudis durant el segon quadrimestre

 

Matrícula reduïda.

S'ha de donar la circumstància següent:

 • La matrícula té entre 30 i 59 crèdits i l'estudiant està afectat per una minusvalidesa legalment reconeguda => 65%

Requisits curs anterior

L'estudiant, a l'expedient dels estudis que li han donat accés al màster, ha d'haver obtingut una nota mitjana concreta. Aquesta nota mitjana varia en funció de dues circumstàncies:

 • Si accedeix a un màster que habilita per a l'exercici professional o no.
 • Si els estudis d'accés són de la branca de coneixement de l'enginyeria i l'arquitectura.

 

 

BRANCA DE CONEIXEMENT DELS ESTUDIS D'ACCÉS

TIPOLOGIA DEL PROGRAMA DE MÀSTER

Habilita per a

l'exercici professional

NO habilita

Enginyeria i Arquitectura

5.56

5.99

Resta de branques del coneixement

6.5

7

 

Atenció! Els estudiants que finalitzen els estudis de grau durant el primer quadrimestre i comencen els estudis de màster durant el segon no caldrà que triïn per quina de les dues titulacions volen tenir la beca sinó que un cop concedida la beca pels estudis de grau, si compleixen els requisits de matrícula mínima en el màster (30 crèdits) i de nota mitjana en la titulació que li ha donat accés al màster, la beca els cobrirà també l'import d'aquests crèdits.

Requisits curs actual

Formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

Matrícula completa.

S'entén que una matrícula és completa quan es matricula de:

 • 60 crèdits
 • Entre 30 i 59 per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma.

- Està afectat per una minusvalidesa => al 65%.

 • Són els últims crèdits que li resten per a finalitzar el màster. Aquesta excepció només es podrà gaudir una vegada i si ja s'ha fet servir per a un grau o estudis de plans antics no es podrà tornar a acollir.

 

Matrícula parcial.

Entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

 • Per voluntat de l'estudiant.
 • Per tractar-se d'estudis semipresencial o no presencials.

 

Matrícula reduïda.

S'ha de donar la circumstància següent:

 • La matrícula té entre 30 i 59 crèdits i l'estudiant està afectat per una minusvalidesa legalment reconeguda => 65%.

Requisits curs anterior

 • Haver matriculat, com a mínim, 30 crèdits durant el curs anterior o últim realitzat.
 • Haver aprovat el 100% dels crèdits matriculats durant el curs anterior o últim realitzat.
 • Si el màster habilita per a l'exercici professional (*), haver obtingut una nota de 6.5 en el primer curs de màster.
 • Si no habilita per a l'exercici professional, la nota mitjana de primer curs ha de ser de 7.

Càlcul de la nota mitjana

 • El càlcul de la nota mitjana es farà amb les qualificacions numèriques finals del curs acadèmic obtingudes pels estudiants en l'escala 1 a 10.
 • Les assignatures no presentades es valoraran amb 2.5 punts.
 • Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats no es tindran en compte.

 

IMPORTANT!!!!!!

Un cop concedida la beca cal que aprovis:

 • El 40% dels crèdits matriculats si es tracta d'estudis de les branques de coneixement de ciències, arquitectura o enginyeria.
 • El 50% dels crèdits matriculats per a estudis de la resta de branques de coneixement.
 • No es tindran en compte els crèdits corresponents a assignatures matriculades en el curs 2019-2020 que, a conseqüència de l'aplicació de les mesures derivades de l'estat d'alarma, no li hagin pogut ser avaluats a l'estudiant

En cas contrari, hauràs de retornar l'import de tots els ajuts excepte el de matrícula.

(*) Masters que habiliten professionalment a la UPC

 • Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
 • Màster universitari en Enginyeria Industrial.
 • Màster universitari en Arquitectura.
 • Màster universitari en Enginyeria de Mines.
 • Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
 • Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació.
 • Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica.
 • Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica