Comparteix:

Titulacions grau

Centre

Titulació

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica

(Mencions: Aeronavegació / Aeroports)

Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

(Mencions: Aeronavegació / Aeroports)

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Telemàtica

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Enginyeria Civil

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Grau en Intel·ligència Artificial

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació
(Mencions: Sistemes Audiovisuals / Sistemes de
Telecomunicació / Sistemes Telemàtics)

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del
Producte

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Mecànica

Escola d'Enginyeria de Barcelona Aquest
(EEBE)

Grau en Enginyeria de l'Energia

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Centre Universitari EAE (EAE)

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Centre Universitari Euncet Business School

Grau en Administració i Direcció d'Empreses