Comparteix:

Requisits per a presentar la sol·licitud

1. Haver gaudit de beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2021/2022

2. Haver cursat, durant 2021/2022 el 2n curs de batxillerat científic/tecnològic en un institut de secundària de titularitat pública.

3. Haver sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació per al curs 2022/2023 a través de la seva seu electrònica abans del 12 de maig de 2022.

4. Tenir l'acreditació de que es reuneixen els requisits econòmics i/o patrimonials per a gaudir de beca del Ministeri d'Educació.

5. No superar el llindar 2 o 3 establert a la convocatòria de beques del Ministeri

Les persones sol·licitants que tenen la renda familiar en el llindar 3 només tenen dret a l’ajut de matrícula

Les persones sol·licitants que tenen la renda familiar en el llindar 2 tenen dret a la quantia variable i, si resideixen fora del domicili familiar durant el curs, a la quantia fixa per residència.