Comparteix:

Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

Objectiu: El principal objectiu d'aquestes enquestes és obtenir informació sobre la valoració que fa l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat i les assignatures que s’han impartit durant cada quadrimestre

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Grau i Màster

Periodicitat: Quadrimestral

Consulta els resultats de les enquestes de docència aquí:

Respon a les enquestes de docència, durant el període obert, aquí: 

 

Informes de participació per tots els centres:

 

Accés a documents relacionats:

 

Registre d'incidències

 


Es pot consultar informació resum dels darrers 3 cursos a la web Dades Estadístiques i de Gestió  dins l'apartat Quadres de Comandament, titulacions graus i/o màsters, Indicadors de Satisfacció.

 

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu