Consulta informativa durant el període de pandèmia

Objectiu: Pretén recollir informació sobre el suport i les eines TIC disponibles i les condicions tecnològiques per continuar l’activitat acadèmica arran de la posada en marxa de la docència no presencial, a causa de la pandèmia de la COVID 19.

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Grau i Màster

Periodicitat: Puntual durant el període de pandèmia (2019-20 2Q i 2020-21 1Q)

 Resultats de la consulta adreçada tot l'estudiantat sobre la docència no presencial  2020/21 Q1

Bloc comú

Bloc específic

NOU! RESULTATS PER CENTRE I ASSIGNATURA


Resultats de períodes anteriors:

- Consulta a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant el període d'excepcionalitat 2019/20 Q2

 

Accés a documents relacionats:

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu