Comparteix:

Enquestes de satisfacció a l'estudiantat

 

Objectiu: conèixer l'opinió i el grau de satisfacció dels diferents grups que hi intervenen, per tal d’introduir, si és el cas, canvis o modificacions que permetin millorar el disseny de les titulacions o altres aspectes directament relacionats. En el marc del seguiment i l’acreditació de les titulacions de grau i màster és un element molt important per poder analitzar la qualitat dels nostres estudis o dels serveis que hi oferim.

Aquestes enquestes estan vinculades al procés d'acreditació de les titulacions

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Grau i Màster

Periodicitat: Triennal 

 

Es pot consultar informació resum a la web Dades Estadístiques i de Gestió dins l'apartat Quadres de Comandament, titulacions graus i/o màsters, Indicadors de Satisfacció.


 NOU!! Curs Acadèmic 2021-22

 


Curs Acadèmic 2016-17

 

Curs Acadèmic 2013-14

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu