Via universitària (Xarxa Vives)

Objectiu: Via Universitària és un programa que té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l'estudi de la població estudiantil universitària. A través d'una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporta informació rellevant sobre la vida universitària al territori de la Xarxa Vives d'Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics.

Col·lectiu a qui va adreçat: Totalitat d'estudiants matriculats en les universitats participants en el programa.

 

Estudi 2017-2019 i 2020-2022 realitzat per: Xarxa Vives d'universitats
Estudi 2014-2016 realitzat per: Fundació Jaume Bofill

Via Universitària 2020-2022

Via Universitària 2017-2019

Via Universitària 2014-2016