Enquestes a l'estudiantat sobre Treballs Finals d'Estudis (TFE)

    Objectiu: Obtenir informació relativa a la satisfacció i l’opinió de tot l’estudiant de grau i màster matriculat del treball final d’estudis (TFE)

    Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiant de grau i màster matriculat del treball final d’estudis (TFE) i que hagi dipositat la memòria

    Periodicitat: Anual

    Normativa: Acord CG/2022/05/14, de 5 de juliol de 2022, del Consell de Govern

PROPERAMENT