Comparteix:

Enquesta Compromís Social

Objectiu: L’enquesta de compromís social és una eina per fer un seguiment i millorar les intencions i accions respecte al desenvolupament del compromís social a la nostra universitat, així com conèixer i avaluar les necessitats i iniciatives que duem a terme. 

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat, PDI i PAS

Periodicitat: Triennal

 Any acadèmic 2021-2022 Model d'enquesta