Enquesta de Biblioteques

Objectiu: L’enquesta té com a objectiu principal obtenir informació sobre la percepció global que tenen de les biblioteques els seus usuaris, així com conèixer l’ús habitual que en fan i el grau de satisfacció que tenen dels seus espais, equipaments, serveis i col·leccions.
A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes i de la comparativa de les mateixes amb les dades retrospectives d’anys anteriors, les biblioteques poden establir nous procediments i línies de treball per resoldre les mancances detectades, millorar els serveis i recursos oferts, així com incrementar la difusió i explotació dels mateixos.

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat usuari de les biblioteques de la UPC

Periodicitat: Triennal

Edició 2022-2023 Model d'enquesta

 

Edició 2018-2019 Model d'enquesta

 

Edició 2014-2015

 

Edició 2010-2011

 

Edició 2006-2007

 

Edició 2004-2005