Enquestes de mobilitat de l'estudiantat

Objectiu: L’Enquesta de Mobilitat de l’estudiantat està adreçada a l’estudiantat que ha realitzat una estada a l’estranger, amb el programa ERASMUS+, en el transcurs dels seus estudis. Aquest informe pretén recollir la seva experiència en el programa de mobilitat, una informació que beneficiarà als futurs estudiants i contribuirà al continu perfeccionament del mateix.

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Grau i Màster que ha realitzat una estada de mobilitat

Periodicitat: Anual

 

 

 

 

 


Adreça de contacte: Info.enquestes@upc.edu