Requisits de matrícula

Per poder optar a la beca cal estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2023/2024 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s'hagi adjudicat la plaça de mobilitat d'estudis.

Els crèdits matriculats hauran de ser de modalitat "mobilitat” i el nombre mínim variarà segons el cas:


Cas 1: matrícula mínima de 20 crèdits

a)  Estades d’un quadrimestre:

    • Si marxa al quadrimestre de tardor i finalitza abans de l’1 d’abril de 2024.

    • Si comença a partir de l’1 de gener de 2024 i acaba abans del 30 de juny de 2024.

b) I, a més, són estudiants que NO matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

c) Màxim de mesos finançats: 5 descomptant estades anteriors en el mateix cicle d'estudis.


Cas 2: matrícula mínima de 40 crèdits

a) Estada de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2024 i finalitza amb posterioritat al 31 de març de 2024 i sempre abans del 30 de juny de 2024.

b) I, a més, són estudiants que NO matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

c) Finançament de com a màxim, descomptant estades anteriors en el mateix cicle d'estudis:

    • 8 mesos per a les estades anuals.

    • 12 mesos en cas de fer una doble titulació internacional de 3 quadrimestres o més. En aquest cas, es tindrà en compte la llista oficial de dobles titulacions internacionals de la UPC aprovada per Consell de Govern.


Cas 3: matrícula mínima de 12 crèdits

a)  Estades d’un quadrimestre

    • Si marxa al quadrimestre de tardor i finalitza abans de l’1 d’abril de 2024.

    • Si comença a partir de l’1 de gener de 2024 i acaba abans del 30 de juny de 2024.

b) I, a més, són estudiants que  matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

c) Màxim de mesos finançats: 5 descomptant estades anteriors en el mateix cicle d'estudis.


Cas 4: matrícula mínima de 32 crèdits (20 al Q1 i 12 en el Q2)

 a) Estada de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2024 i finalitza amb posterioritat al 31 de març de 2024 i sempre abans del 30 de juny de 2024.

 b) I, a més, són estudiants que SÍ matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

 c) Finançament de com a màxim, descomptant estades anteriors en el mateix cicle d'estudis:

    • 8 mesos per a les estades anuals.

    • 12 mesos en cas de fer una doble titulació internacional de 3 quadrimestres o més. En aquest cas, es tindrà en compte la llista oficial de dobles titulacions internacionals de la UPC aprovada per Consell de Govern. 

Si es demana una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits del que s’haurà de matricular.