Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Telecommunications Engineering (MET)

El master’s degree in Telecommunications Engineering (web del màster(màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació) és una proposta de formació adaptable a les necessitats de dos tipus d'estudiants, d’una banda els que volen orientar-se a una carrera professional i de l’altra els que preveuen continuar amb un doctorat en l'àrea de l'enginyeria de telecomunicació.

Aquest màster ofereix un ampli perfil que inclou habilitats i coneixements en sistemes de comunicacions, xarxes, electrònica i sistemes audiovisuals per tal d’adquirir les competències professionals que requereix la pràctica de la professió d'enginyeria de telecomunicació. Després d’un primer bloc de cursos obligatoris els alumnes poden triar entre una àmplia varietat de temes per tal d'adquirir un perfil general, especialitzar-se en una àrea determinada o fer recerca i entrar en un programa de doctorat.

Es pretén que la indústria moderna assimili aquests enginyers i enginyeres com a professionals de referència dins la nova etapa de treball i producció multidisciplinaris. Per tal de promoure l'ocupabilitat dels nostres alumnes, tant el treball final de màster com una part dels ECTS optatius es poden cursar en empreses o laboratoris.

El MET també té un marcat caràcter internacional. S'imparteix íntegrament en anglès ja que s'espera un gran nombre d'estudiants d'altres països. També existeix la possibilitat d'obtenir dobles titulacions amb altres universitats de reconegut prestigi internacional. 

Especialitats pendents de la verificació del Consell d'Universitats.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).

Beques pròpies
 • Everis: 2 beques amb una dotació de 3.000 € cadascuna, i realització de pràctiques a Everis durant un quadrimestre.
 • Fòrum TIC: 1 beca amb una dotació de 3.000 €.
 • HP: 1 beca amb una dotació 2.773,35 € i un contracte laboral addicional lligat a la durada de la beca.
 • Telecogresca: 1 beca.
Més informació de les beques pròpies


Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Els titulats de:
 • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
 • Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria Telemàtica.
 • Enginyeria de Telecomunicació: es poden reconèixer 60 crèdits ECTS, si el títol està homologat a Espanya.
 • Enginyeria Electrònica: es poden reconèixer 45 crèdits ECTS, si el títol està homologat a Espanya.
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació: s'han de cursar 30 ECTS addicionals del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria Física: s'han de cursar 60 ECTS addicionals del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (30 d'aquests es poden cursar com assignatures optatives dins el propi grau d'Enginyeria Física).
Els estudiants amb altres tipus de titulacions tecnològiques, com ara Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Sistemes de Computadors, etc. hauran de realitzar cursos addicionals als propis del màster. Aquests complements de formació han de ser del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i s'imparteixen en català o espanyol. El nombre màxim de crèdits de complements de formació és de 60 ECTS.
El nombre exacte de crèdits ECTS addicionals que s'han de cursar depèn del perfil d'entrada de l'estudiant i serà determinat per la Comissió Acadèmica de Màsters.
Criteris d'admissió

Requisits d'idioma:
El nivell B2 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües es pot acreditar mitjançant un dels punts següents:

 • Tenir l'anglès com a llengua materna.
 • Haver estudiat en un país de parla anglesa (mínim 1 quadrimestre).
 • Haver estudiat en un programa acadèmic universitari impartit en anglès (mínim 1 quadrimestre).
 • Haver obtingut un grau europeu d'educació superior que inclogui la competència de nivell B2 d'anglès.
 • Certificat d'anglès:

             - Cambridge: FCE.
             - TOEFL: PBT: >= 567 CBT: >= 227; IBT: >= 87.
             - IELTS: 5,5.
            - TOEIC: 750.
            - Escola Oficial d'Idiomes: certificat de nivell avançat (nivell 5).

Un coneixement modest de català i espanyol pot ser útil per a la vida diària.

Més informació sobre els Serveis i recursos lingüístics de la UPC.

Places
60 places al setembre; 20 places al febrer
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Acords de doble titulació

Amb altres universitats internacionals
 • Master's degree in Telecommunications Engineering (en endavant MET, ETSETB) + Master's degree of Science in Engineering (A escollir entre 4 màsters) (School of Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Estocolm, Suècia) 
 • MET + Master in Management Grande Ecole Degree de l'HEC (École Des Hautes Études Commerciales (HEC), París) (Flux d'estudiants solament de l'ETSETB a HEC)
 • MET + Diplôme d'Ingénieur ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l'Aeronautique et de l'Espace, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénnés, Toulouse, França)
 • MET + Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones (Escuela de Postgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Perú)
 • MET + Maestría en Sistema de Información (Facultad de Ingerniería, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, Veneçuela)
 • MET + Master's degree of Science in Engineering (Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA)  (A escollir entre 17 màsters) (Flux d'estudiants solament de l'ETSETB a l'IIT)
 • MET +  Master's degree in Electrical Engineering and Information Technology / Master's degree in Information and Communication Engineering (Department of Electrical Engineering and Information Technology, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Alemanya)
 • MET + Master of Science in Telecommunications Engineering o Master of Science in Electronics Engineering (Ingegnieria Industriale e dell'Informazione, Politecnico di Milano (POLIMI), Milà, Itàlia)
Més informació


Sortides professionals

Professió regulada
Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a de telecomunicació.
Sortides professionals

Les àrees en les quals els titulats d'aquest màster poden trobar feina són similars a les dels titulats de l'antiga Enginyeria de Telecomunicació de cinc anys, tot i que el seu perfil serà més avançat, ja que hauran cursat un any acadèmic addicional. Les seves carreres professionals poden ser:

Enginyeria de telecomunicació, en els àmbits següents:

 • Empreses operadores de telecomunicacions.
 • Indústria d'equips de telecomunicacions.
 • Indústria d'equips d'electrònica.
 • Indústria de semiconductors.
 • Empreses de consultoria de TIC, com a dissenyadors de solucions de xarxa, planificadors i dissenyadors de xarxes, líders de projectes, etc.
 • Qualsevol empresa TIC, des de productors i distribuïdors de continguts fins a proveïdors de serveis.
 • Organismes reguladors.
 • Empreses de programari.
 • Altres indústries, com ara: fabricants d'automòbils, empreses d'electrònica industrial i productes de consum, així com empreses d'altres àrees, com ara la salut, l'energia, els sistemes intel·ligents de transport, logística i mobilitat, la indústria agrària i alimentària, el transport aeri i marítim, les infraestructures ferroviàries, els sistemes de control i seguretat d'instal·lacions i els serveis i transaccions electròniques, i en àrees de ràpida expansió, com ara les ciutats intel·ligents, les cases intel·ligents, les xarxes intel·ligents i la salut intel·ligent, entre altres.

Professionals independents en qualitat d'assessors d'enginyeria de telecomunicació i consultors.

Enginyers de vendes.

Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'Administració pública a la UE, nacional, regional i local en les àrees de telecomunicacions i la innovació TIC.

Especialistes en investigació, desenvolupament i innovació en empreses públiques i privades.

Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.

A més d'àrees d'orientació professional, el màster ofereix assignatures optatives altament especialitzades destinades a aquells alumnes que busquen continuar els seus estudis amb un doctorat en Enginyeria de Telecomunicació.


Mercat laboral

Cada tres anys, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) publica un estudi sobre la inserció laboral de les universitats catalanes.
El darrer estudi, titulat Universitat i treball a Catalunya 2014, analitza la inserció laboral de les persones graduades el curs 2009-2010.
Les dades més significatives del mercat laboral dels Enginyers de Telecomunicació són: 

 • Taxa d'ocupació del 92,6%.
 • El 84% han trigat menys de 3 mesos en trobar la primera feina.
 • El 78,5% dels graduats el curs 2009-2010 cobren una retribució considerada "més que dosmileurista".
 • L'enginyeria de telecomunicació ocupa la quarta posició en el rànquing de l'índex de qualitat ocupacional per ensenyaments (pàgina 119 de l'estudi).

La Fundación Everis ha elaborat un rànquing d'universitats sobre la visió que tenen les empreses dels seus nous titulats. L'àrea de la informàtica i les telecomunicacions de la UPC és la més ben situada de tot l'Estat espanyol.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.


Competències específiques

 • Sistemes de comunicació: ràdio, fibra òptica, cables de coure.
 • Xarxes d'ordinadors, Internet, xarxes d'àrea local (Ethernet, Wi-Fi).
 • Xarxes de distribució de veu, vídeo, streaming i televisió; xarxes P2P; xarxes de comunicacions mòbils.
 • Seguretat en xarxes de comunicació: xifratge, autenticació d'usuaris, signatures digitals.
 • Radionavegació, sistemes de posicionament global (GPS).
 • Radar.
 • Tractament de la informació: codificació, compressió, correcció d'errors, reconeixement d'imatges, reconeixement dels clips de vídeo, reconeixement de veu, generació de veu.
 • Components electrònics i circuits de microprocessadors: dispositius (encaminadors, commutadors...), sensors, actuadors, transductors.
 • Tecnologia i electrònica analògica i digital, instrumentació electrònica, electrònica mèdica, electrònica de consum, sistemes de control, robòtica, automatització.
 • Micro i nanotecnologies electròniques.
 • Aplicacions de bioenginyeria, telemedicina, plataformes de comerç electrònic, ciutats intel·ligents, smart metering, xarxes de sensors, edificis intel·ligents, green computing, computació en el núvol.

Pla d'estudis

Pla d'estudis del MET

El MET ofereix 3 trajectòries curriculars:

 • Currículum sense especialitat: Si vols màxima flexibilitat d'assignatures optatives, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 15 ECTS de la intensificació que escullis i et queden 30 ECTS optatius. La tesi té 30 ECTS.

 • Currículum amb especialitat: Si aprofundir en una de les múltiples àrees de l'enginyeria de telecomunicació, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 30 ECTS d'una especialització que escullis i et queden 15 ECTS optatius. La tesi té 30 ECTS.
  Si un estudiant ha de realitzar 20 o més crèdits ECTS d'assignatures bridge, no podrà escollir realitzar el màster amb especialitat, ja que els cursos bridge es comptabilitzen com assignatures optatives, i l'opció d'especialitat només permet cursar 15 ECTS optatius.

     Les diferents especialitzacions són les següents:
 • Currículum amb doble titulació (places limitades): Si vols màxima internacionalització i un altre màster d'una universitat estrangera, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 15 ECTS d'una intensificació i 60 o 90 ECTS (que inclouen la tesi de 30 ECTS) en una universitat estrangera.

Les assignatures estan agrupades en blocs:

 


Guia de matrícula:

IMPORTANT: Els estudiants que desitgin cursar una doble titulació o estada de mobilitat haurien de:

 • Escollir un itinerari d'intensificació.
 • Superar totes les asignatures troncals (core) + 3 asignatures d'intensificació abans de la mobilitat.
 • Si s'han de matricular assignatures bridge durant el primer quadrimestre, sol·liciteu una reunió amb el Sotsdirector de Màsters (sotsdirmasters@etsetb.upc.edu) per planificar la matrícula del primer i segon quadrimestres.

Primer quadrimestre (30 ECTS).

 1. Totes les assignatures pont que us han estat assignades.

 2. Assignatures Core. Es pot matricular qualsevol assignatura Core excepte MTP.

 3. Cap o una assignatura optativa/d'intensificació/d'especialització. Es pot matricular qualsevol assignatura excepte IT i tenint en compte que:

   • AFOC s'ha de matricular simultàniament amb TSYS.
   • AMC s'ha de matricular simultàniament amb TSYS.
   • QSN s'ha de matricular simultàniament amb CN i OVNET.
   • WAN s'ha de matricular simultàniament amb CN.

Segon quadrimestre (30 ECTS): La resta d'assignatures Core que quedin pendents excepte MTP + assignatures d'intensificació/especialiat + assignatures optatives. Sense restriccions.

Tercer quadrimestre (30 ECTS): MTP + assignatures d'intensificació/especialitat + assignatures optatives. Sense restriccions.

Quart quadrimestre (30 ECTS): Treball final de màster.

En cas de que l'estudiant requereixi assignatures bridge, aquestes es cursaran durant el primer i el segon quadrimestres depenent de la disponibilitat de les assignatures i del perfil acadèmic de cada estudiant.

Els estudiants poden fer estades de mobilitat de mig any o d'un complert a un gran nombre d'universitats estrangeres. Normalment s'hi cursa el tercer quadrimestre i/o el treball fi de màster durant el quart quadrimestre.

En cas de que un estudiant vulgui fer mobilitat o una doble titulació en els quadrimestres tercer i quart, l'assignatura MTP i les 3 d'intensificació s'hauran de cursar abans de marxar.

 


Pràctiques en empresa:

Dins el màster és possible fer pràctiques en empresa. En marc del màster, aquestes pràctiques poden ser curriculars equivalents a 15 ECTS optatius, curriculars per desenvolupar el treball final de màster o extracurriculars (no reconeixen crèdits).

L'ETSETB té una llarga tradició de col·laboració en empreses. En aquest enllaç podeu consultar les empreses amb convenis dels darrers anys.


Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Descarrega la publicació

diptic

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.