4. Aprovació del procediment d’inclusió del personal de biblioteques al cens electoral dels centres