Vés al contingut (premeu Retorn)

docs consell govern

2. Informe del rector
3. Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4. Aprovació del procediment d’inclusió del personal de biblioteques al cens electoral dels centres
5. Modificació parcial de l’Acord 38/2008 del CG, pel qual s’aprova el Marc per al disseny i implantació dels plans d’estudis de grau a la UPC
6.1. Aprovació de memòries d’estudis de grau: ETSETB i EETAC
6.2 Aprovació de memòries d’estudis de grau: ETSETB i EETAC
7. Aprovació del conveni per a la creació, constitució, equipament i explotació del Consorci Barcelona Supercomputer Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)
8. Nomenament de membres de la CSAPDIU
9. 1 Informació sobre l’estat de la tresoreria
9.02 Aprovació de la participació de la UPC a la Fundació per a la recerca i la docència de Sant Joan de Déu i creació de l’Institut d’investigació sanitària de l’Hospital Sant Joan de Déu
9.03 Aprovació de la participació de la UPC a l’Associació Bioinformàtics Barcelona (BiB)
9.04 Ratificació del pressupost del CEIB per a l’any 2015
9.05 Ratificació de les tarifes del CSUC per a l’any 2015
9.07 Aprovació del traspàs a la Fundació Universitària del Bages dels drets d’utilització de l’antic edifici del CTM
9.08 Aprovació de la suspensió excepcional dels processos electorals en determinades unitats acadèmiques (departaments)
9.09 Aprovació de la relació de places de professorat agregat objecte de convocatòria de provisió
9.10 Aprovació de la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015
9.12 Modificacions de l’RLT de PAS
9.13 Aprovació de l’assignació de complements bàsics de recerca del PDI-F (Sexennis CNEAI estimació de recurs convocatòria 2012)
9.15 Aprovació de l’assignació de complements addicionals de recerca PDI-F. Convocatòria 2014