6.2 Aprovació de memòries d’estudis de grau: ETSETB i EETAC