9.07 Aprovació del traspàs a la Fundació Universitària del Bages dels drets d’utilització de l’antic edifici del CTM