Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / ACCÉS / Estudis de grau / Accés per preinscripció

Accés per preinscripció

Poden accedir per la via de preinscripció els qui reuneixin algun dels requisits següents:

a) Estudiants en possessió del títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol o d’un altre declarat equivalent.

b) Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu o del diploma de batxillerat internacional.

c) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat.

d) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, sense perjudici del que disposa l’article 4.

e) Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior pertanyent al sistema educatiu espanyol, o de títols, diplomes o estudis declarats equivalents o homologats als títols esmentats, sense perjudici del que disposa l’article 4.

f) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis diferents dels equivalents als títols de batxillerat, tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants compleixin els requisits acadèmics que l’Estat membre en qüestió exigeix per accedir a les seves
universitats.

g) Persones majors de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en aquest Reial decret.

h) Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional amb relació a un ensenyament.

i) Persones majors de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en aquest Reial decret.

j) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de grau, màster o títol equivalent.

k) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer corresponents a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, o d’un títol equivalent.


Més informació