Comparteix:

Requisits acadèmics per als estudiants de màster

Principis bàsics

No es pot gaudir de beca en una doble titulació de màster.

Cal que, abans del 21 de febrer, estiguis matriculat de, com a mínim, 30 crèdits. En els màsters de 90 i 120 crèdits, aquest requisit no serà necessari si matricules els últims crèdits per a finalitzar estudis.

Existeixen uns requisits relatius al curs actual i uns altres relacionats amb el curs anterior o últim curs realitzat.

Es tindrà en compte el tipus de matrícula, la nota obtinguda i/o el percentatge d'assignatures aprovades.

 

No podràs ser beneficiari si tens una titulació del mateix nivell pel qual demanes la beca 

 

Tipus de matrícula

Tria el teu perfil:

Requisits curs actual

Formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

Matrícula completa

S'entén que una matrícula és completa quan es matricula de:

 • 60 crèdits
 • Entre 30 i 59 per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma

- Està afectat per una discapacitat ≥ al 65%

 

Matrícula parcial

 • Entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

- Per voluntat de l'estudiant

- Per tractar-se d'estudis semipresencials o no presencials

- Per iniciar estudis durant el segon quadrimestre

 

Matrícula reduïda

S'ha de donar la circumstància següent:

 • La matrícula té entre 30 i 59 crèdits i l'estudiant està afectat per una discapacitat legalment reconeguda => 65%

Requisits curs anterior

L'estudiant, a l'expedient dels estudis que li han donat accés al màster, ha d'haver obtingut una nota mitjana de 5. 

 

 

Si finalitzes els estudis de grau durant el primer quadrimestre i comences els estudis de màster el segon quadrimestre, només podràs optar a beca per aquest 2n quadrimestre de máster si matricules un mínim de 30 crèdits en els estudis de màster

Si matricules crèdits en el màster sense haver finalitzat el grau, només podràs gaudir de beca de màster si finalitzes el grau abans del 31 de desembre de 2024.

 

Requisits curs actual

Formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

Matrícula completa

S'entén que una matrícula és completa quan es matricula de:

 • 60 crèdits
 • Entre 30 i 59 per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma.

- Està afectat per una discapacitat ≥ al 65%.

 • En els casos de màsters de 90 i 120 crèdits, són els últims crèdits que li resten per a finalitzar el màster. Aquesta excepció només es podrà gaudir una vegada i si ja s'ha fet servir per a un grau o estudis de plans antics no es podrà tornar a acollir.

 

Matrícula parcial

Entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

 • Per voluntat de l'estudiant.
 • Per tractar-se d'estudis semipresencial o no presencials.

 

Matrícula reduïda

S'ha de donar la circumstància següent:

 • La matrícula té entre 30 i 59 crèdits i l'estudiant està afectat per una discapacitat legalment reconeguda ≥ 65%.

 

 

Requisits curs anterior

 • Haver matriculat, com a mínim, 30 crèdits durant el curs anterior o últim realitzat.
 • Haver aprovat el 100% dels crèdits matriculats durant el curs anterior o últim realitzat.
 • Haver obtingut una nota de 5 en el primer curs de màster.

 

Càlcul de la nota mitjana

 • El càlcul de la nota mitjana es farà amb les qualificacions numèriques finals del curs acadèmic obtingudes pels estudiants en l'escala 1 a 10.
 • Les assignatures no presentades es valoraran amb 2.5 punts.
 • Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats no es tindran en compte.

 

IMPORTANT!!!!!!

Un cop concedida la beca cal que aprovis:

 • El 40% dels crèdits matriculats si es tracta d'estudis de les branques de coneixement de ciències, arquitectura o enginyeria.
 • El 50% dels crèdits matriculats per a estudis de la resta de branques de coneixement.

En cas contrari, hauràs de retornar l'import de tots els ajuts excepte el de matrícula.