Comparteix:

Beca del Ministeri d'Educació 2024/25

Termini per a sol·licitar la beca:

Del 19 de març al 10 de maig de 2024 a les 15h (hora peninsular)

Ajuts a l'estudi per a estudiants de grau i màster universitari

Informació general

Requisits

 • Generals:
  • Has de tenir nacionalitat espanyola o

  • Has de ser nacional de qualsevol dels països de la Comunitat Europea. En aquest cas i per poder tenir tots els ajuts possibles, has de disposar d'un permís de residència permanent o acreditar que treballes (tu o algú de la teva unitat familiar) per compte propi o d'altres a l'Estat espanyol. En cas que no puguis acreditar aquestes circumstàncies, només podràs optar a l'ajut de matrícula dels crèdits matriculats per primera vegada (beca matrícula).

  • Si tens nacionalitat no comunitària has de disposar d'un permís de residència permanent, tal i com estableix la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Els permisos de residència per estudis no seran vàlids per a la sol·licitud de beca.

 • Acadèmics:

  Si ets estudiant de grau, comprova aquí si tens els requisits acadèmics.

  Si ets estudiant de màster, comprova aquí si tens els requisits acadèmics.

 • Econòmics:

  Comprova quins son els requisits de renda que ha de cumplir la teva unitat familiar.

  Comprova si la teva unitat familiar té dret a una deducció del llindar de renda familiar.

  Comprova quins son els requisits de patrimoni.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 19/03/2024
 • Data fi: 10/05/2024
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Sede Electrónica del MEyFP a partir del 19 de març de 2024 i fins el 10 de maig de 2024 a les 15h (hora peninsular)

  Durant el mes de setembre podràs modificar la següent informació de la teva sol·licitud:

  • dades domicili
  • compte corrent on vols rebre la beca (en cas de resultar finalment beneficiari)
  • si ets estudiant de 1r curs: universitat on estàs matriculat
 • Documentació addicional:

  Estudiants de màster

  Els estudiants de màster que accedeixin des de una altra universitat que no sigui la UPC han de presentar un certificat acadèmic oficial

  Si aquest estudis s'han cursat a l'estranger també cal presentar un document d'equivalència de notes, consulta el procediment: equivalència de notes per a expedients estrangers.

  La documentació s'ha de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica mitjançant el gestor documental de l'e-Secretaria de la UPC (apartat Entrada Documentació). 

Beca

 • Import general:

  La beca és la suma de diferents components. Per a calcular quant et correspon has de tenir en compte que la beca consta d'una quantitat de diners fixa (quanties fixes) i d'una quantitat de diners variables (quantia variable).

  En funció del llindar de renda i patrimoni de la teva unitat familiar i del teu rendiment acadèmic podràs gaudir de més o menys ajuts a banda de l'import dels crèdits matriculats per primera vegada.

  Per saber-ne més, consulta aquí.

 • Durada de l’ajut:

  L'ajut és per al curs 2024/2025.

 • Pagament:

  Si en el moment de la matrícula vas pagar els crèdits matriculats per primera vegada, la universitat et retornarà l'import directament.

  La resta de components de la beca s'ingressaran directament al compte bancari que vas informar a la sol·licitud de la beca.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Cal que, a 21 de febrer de 2025, estiguis matriculat de, com a mínim, 30 crèdits durant tot el curs, llevat que es tracti dels últims per a finalitzar els estudis.

Adjudicació

 • Publicació de la resolució:

   

  Requisit Període valoració i resposta
  Generals Juny i juliol 2024
  Econòmics De finals juliol a finals de setembre 2024
  Acadèmics De novembre 2024 a finals de febrer de 2025

  Els requisits econòmics només es revisaran si has superat els requisits generals.

  Els requisits acadèmics només es revisaran si has superat els requisits econòmics o si no els has superat però has presentat al·legació.

 • Al·legacions:

  Rebràs una notificació amb la resposta a la valoració dels requisits on s'especificarà el termini i com podràs presentar la teva al·legació.

   

  Et recordem que si la matrícula del grau o màster en el qual estàs matriculat és quadrimestral i se t'ha concedit la quantia variable de 60€, quan realitzis la matrícula del segon quadrimestre es revisarà d'ofici si compleixes els requisits per a poder obtenir la resta d'ajudes (quantia variable completa, residència, renda...)

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial