Comparteix:

Requisits de renda de la unitat familiar

Per a saber quin és el llindar de renda de la teva unitat familiar has de seguir els passos següents:

  1. Comptabilitzar el total de persones que conviuen amb tu i que són de la unitat familiar a efectes de beca: pares, germans solters i menors de 25 anys, germans majors de 25 anys si estan afectats per una discapacitat legalment reconeguda, avis, parella i fills. En aquest còmput s'inclourà al mateix sol·licitant i comprèn la convivència des de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 2023.

  2. Comptabilitzar el 100% de la renda declarada a l'Agència Tributària del sustentador principal i del seu cònjuge (si en té).

  3. Comptabilitzar el 50% de les rendes de la resta de membres de la unitat familiar.

Llindars de renda

Núm. de membres de la família

Llindar 1 (euros) Llindar 2 (euros) Llindar 3 (euros)
1 8.843 13.898 14.818
2 13.264 23.724 25.293
3 17.685 32.201 34.332
4 22.107 38.242 40.773
5 25.644 42.743 45.572
6 29.181 46.142 49.196
7 32.718 49.503 52.780
8 36.255 52.850 56.348
Cada membre addicional al 8è 3.536 3.340 3.561