Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Preus / Altres preus

Altres preus

Concepte

Import (€)

Títol universitari oficial de graduat/a, diplomat/da, llicenciat/da, arquitecte/a tècnic/a, arquitecte/a,
enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre, màster universitari (oficial) i de doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat.

218,15

Certificat diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora)

78,55

Suplement Europeu al Títol (per a estudis no adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior i
en el cas d’estudis adaptats només per a segones i successives expedicions)

32,75

Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers

152,66

Estudi d’equivalència al nivell acadèmic de doctor

218,15

Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor 218,15
Gestió d’expedient acadèmic. Matrícula quadrimestral 54,54
Gestió d’expedient acadèmic. Matrícula anual 69,80
Modificacions i ampliacions de matrícula 27,27
Expedició de certificacions acadèmiques 27,27
Estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans
d’estudi
54,54
Estudi d’equivalència de títol d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l’accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat, de les universitats públiques 218,15
Trasllat d’expedient acadèmic 54,54
Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació , si correspon, en
ensenyament de màsters universitaris

30,21

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis
universitaris que han de sorgir efectes a l’estranger

30,00

Preu crèdit Estudiant visitant

143,08

Preu per tramesa de títols oficials fora de la província de Barcelona

30,00