Preus dels estudis de màster

 Preus del curs 2022-2023

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Arquitectura 18,46€ 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Construcció avançada en l'Edificació 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Màster universitari en Gestió de l'Edificació

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Paisatgisme 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Doble Màster universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat i en Intervenció Sostenible en el Medi Construït 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'intervenció en l'Edificació 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Ciències Aplicades

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica (MAMME) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster Universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Master's degree in Photonics

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) 

 Consulta web

Master's degree in Pure and Applied Logic

Consulta web

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Engineering Physics 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€Ciències de la Salut

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Enginyeria Biomèdica 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió 

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€Enginyeria Aeroespacial

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica

18,46€ 28€ 65€ 88€

Master's degree in Aerospace Science and Technology (MAST)

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Master's degree in Space and Aeronautical Engineering

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO)

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Màster universitari en Aqüicultura

Consulta web

Màster universitari en Enginyeria Agronòmica

18,46€ 28€ 65€ 88€

 

Enginyeria Civil

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 18,46€ 28€ 65€ 88€

Màster universitari en Enginyeria de Mines

18,46€ 28€ 65€ 88€

Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines

18,46€ 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Enginyeria del Terreny 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Doble màster universitari en Enginyeria de Mines i en Enginyeria del Terreny 18,46€ 28€ 65€ 88€
Doble màster universitari en Enginyeria del Terreny i en Enginyeria de Mines 18,46 28 65 88
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (especialitat Enginyeria del Transport i Urbanisme) i Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (especialitat Supply Chain) 18,46€ 28€ 65€ 88€
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (especialitat Enginyeria del Transport i Urbanisme) i Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (especialitat Transport I Mobilitat) 18,46€ 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí Consulta web
Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Urban Mobility 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Erasmus Mundus European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Erasmus Mundus Master's degree Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Enginyeria Industrial

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Erasmus Mundus Master's degree in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Erasmus Mundus Master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree Automatic Control and Robotics 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria d'Automoció 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria en Energia 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria Industrial 18,46€ 28€ 65€ 88€
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial (especialitat Elèctrica) i Enginyeria d'Automoció (especialitat Electromobilitat) 18,46€ 28€ 65€ 88€
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial (especialitat Mecànica) i Enginyeria d'Automoció (especialitat Motors i Mecànica) 18,46€ 28€ 65€ 88€
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial Industrial i Automàtica i Robòtica 18,46 28€ 65€ 88€
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial Industrial i Enginyeria d'Automoció 18,46€ 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Enginyeria d'Organització 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Technology and Engineering Management 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria Química 18,46€ 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Disseny y Tecnologia Tèxtils 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria Biomèdica 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Urban Mobility 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Nuclear Engineering 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Master's degree in Interdisciplinary an Innovative Engineering

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Enginyeria Informàtica

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Master's degree in Artificial Intelligence 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Erasmus Mundus Master in Big Data Management and Alalytics (BDMA) Consulta web
Màster universitari en Enginyeria Informàtica 18,46€ 28€ 65€ 88€

Master's degree in Cybersecurity

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Enginyeria Ambiental

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Doble màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat en Intervenció Sostenible en el Medi Construït

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Enginyeries de la Telecomunicació

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Enginyeria Electrònica (MEE) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies  27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MET) 18,46€ 28€ 65€ 88€
Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aricrafts Systems (Drones) 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Master's degree in Telecommunication Engineering and Management (MASTEAM)

27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€
Master's degree in Cybersecurity 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

 

Enginyeries Naval, Marítima i Nàutica

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4 vegada

Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

18,46 28 65 88€
Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes 18,46 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Nàutica i Transport Marítim 18,46 28€ 65€ 88€
Màster universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 18,46 28€ 65€ 88€

 

Formació de Professorat i Estudis de Gènere

Preu crèdit
1 vegada

Preu crèdit
2 vegada

Preu crèdit
3 vegada

Preu crèdit
4v egada

Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Consulta web
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 18,46€ 28€ 65€ 88€

 

Preus aprovats pel Decret de preus públics