Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Preus / Preus de preinscripció i matrícula de màster

Preus de preinscripció i matrícula de màster

Aquest apartat conté tota la informació relativa a la matrícula i pagaments associats a la preinscripció d'un programa de màster universitari a la Universitat Politècnica de Catalunya. Els preus aplicables son 30 euros de taxa de preinscripció i 300 euros en concepte de pagament avançat per a l'admissió. S'aplicarà un recàrrec als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals dels estats membres de la Unió Europea i accedeixin a un màster universitari.Consulta la versió anglesa → tuition and fees for master’s programs

 

Taxa de preinscripció

S'estableix el pagament d'un preu de 30,21 euros, pel servei específic de preinscripció a un màster, amb les següents característiques.

1) El preu s'aplica per cada preinscripció a un màster universitari gestionat per la Universitat Politècnica de Catalunya. En el cas de preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar 30,21 euros per cada preinscripció.

2) Amb el pagament de la taxa de preinscripció s'iniciarà de tramitació de la preinscripció a cada màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.  La prestació d'aquest servei està condicionada al pagament de la taxa de preinscripció, de forma que no es continuarà amb la tramitació fins la comprovació que aquest import ha estat abonat.

3) La forma de pagament de la taxa de preinscripció és mitjançant la plataforma de pagament segur que la UPC posa a disposició de l'estudiant, en la web de preinscripció de màsters, mitjançant una targeta VISA o MASTERCARD.  

4) La confirmació del pagament es produeix entre 24 i 48 hores desde la seva realització.  En el cas d'incidències podeu enviar un correu electrònic a l'adreça sga.economica@upc.edu

5) Els imports abonats en concepte de tramitació de la preinscripció no son reemborsables, tampoc en el cas de desisitir de la sol·licitud, ni en el cas de no ser admès a cap màster.

line

Pagament avançat de l'admissió

Per formalitzar l'admissió a un màster universitari  s’haurà de fer un pagament, per un import de 300,00 euros. Aquest import s’aplicarà íntegrament matrícula. El pagament avançat de l'admissió implica un compromís de l’estudiant d'iniciar els estudis. No es realitzarà cap reemborsament ni total ni parcial d'aquest import, excepte en el cas que el màster universitari no s’imparteixi.

Una vegada formalitzada la matrícula serà d'aplicació el règim econòmic establert pel decret de preus i la normativa acadèmica que sigui d'aplicació, tant pel que fa al règim de preus, com al de devolucions de preus públics.  Del preu global es descomptarà l'import avançat per a l'admissió. El pagament avançat de l'admissió no és objecte de cap exempció de preus ni de reduccions d'import. Si en el moment de la matrícula l’estudiant justifica documentalment que l'estudiant  és beneficiari d'alguna exempció o reducció de preu regulada tant al decret de preus com en el pressupost de la universitat, la devolució de preus públics es calcularà tenint en consideració el pagament avançat de l'admissió.

Per realitzar el pagament hauràs d'accedir a la e-secretaria, a l'apartat Impresos i Pagaments. Les formes de pagament admeses per a la reserva de plaça son.

1) Pagament mitjançant VISA/Mastercard o Línia Oberta
2) Pagament en efectiu en una entitat col·laboradora:

    • La Caixa
    • Banc Santander

 

El termini de pagament és de cinc dies. La Universitat no emetrà cap document d'admissió fins que les nostres entitats col·laboradores ens confirmin la recepció del pagament. En aquest moment s'entendrà formalitzada l'admissió.line

Preus per a estudiants estrangers no residents

 

Aquests preus s'aplicarà als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, que accedeixin a la universitat, a un màster universitari. 

Tipologia d’estudis

1a matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a matrícula

Màster no habilitant

69,17 €

83,00 €

112,40 €

128,65 €

Màster habilitant

43,23 €

51,87 €

112,40 €

128,65 €Per més informació consulteu el preu de tots els màsters de la UPC.

No s'aplicarà en els següents casos, justificats documentalment.

1) Estudiants amb nacionalitat d'algun país membre de la Unió Europea. Cal adjuntar original i fotocòpia del passaport vigent. Podeu consultar els paisos al Portal de la Unió Europea. En el moment de l'actualització d'aquest document (gener de 2012) són: Alemania (1952), Austria (1995), Bélgica (1952), Bulgaria (2007), Chipre (2004), Chequia (2004), Dinamarca (1973), Eslovaquia (2004), Eslovenia (2004), España (1986), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1952), Grecia (1981), Hungría (2004), Irlanda (1973), Italia (1952), Letonia (2004), Lituania (2004), Luxemburgo (1952), Malta (2004), Países Bajos (1952), Polonia (2004), Portugal (1986), Rumanía (2007),  Suecia (1995)

També els familiars d'un ciutadà de la UE, i les persones amb permís de residència per reagrupament familiar.  S'acredita mitjançant copia de revers del NIE.

2.1) Estudiants estrangers nacionals de països als qual s'aplica el règim Comunitari:

Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza

2.2) Estudiants estrangers nacionals de països amb acord de reciprocitat:

Andorra

3) Estudiants estrangers d'altres països que puguin demostrar una residència permanent a Espanya superior als 5 anys, mitjançant la presentació del corresponent certificat emès per la Delegació del Govern.

line