Comparteix:

Import dels ajuts

Taula d'imports i ajuts

Per al curs 2024/25, el Ministeri d'Educació ha establert els imports següents, que s'adjudicaran en funció del llindar de renda de la unitat familiar i dels requisits acadèmics:

 

Ajuts

Import

Import dels crèdits matriculats per primera vegada

(Beca matrícula)

en funció dels crèdits matriculats

Ajut per renda

1.700 €

Ajut per residència

2.500 €

Quantia variable

com a mínim 60 € (*)

Quantia lligada a l'excel·lència

Factors correctors que multipliquen la nota:

Estudis de les branques d'enginyeria i arquitectura: 1.17

Estudis de la branca de ciències: 1.11

Estudis de la branca de ciències de la salut: 1.05

nota entre 8 i 8.49 50€

nota entre 8.5 i 8.99 75€

nota entre 9 i 9.49 100€

nota de 9.5 o més 125€

Quantia addicional per a estudiants de Ceuta/Melilla

442 €

Quantia addicional per a estudiants de Balears

888 €

Quantia addicional per a estudiants de Canàries

937€

Quantia variable

(*) El Ministeri d'Educació pot, en funció de la disponibilitat pressupostària i aplicant la fórmula que contempla la convocatòria a l'article 10, ampliar aquesta quantitat.

Els beneficiaris de beca afectats per una discapacitat => al 65% que formalitzin una matrícula completa, podran obtenir el 150% dels imports dels ajuts que li hagin concedit.

 

Taula d'ajuts i requisits

A les següents taules hi trobaràs les beques i ajudes que corresponen a l'estudiant en funció del seu llindar de renda i del compliment dels requisits acadèmics establerts.

Consulta la taula que et correspon en funció del moment acadèmic en el que et trobis:

Les persones víctimes de violència de gènere que disposin de sentencia, ordre de protecció o informe judicial que acrediti aquesta situació, podran obtenir la totalitat dels ajuts sense que se'ls tingui en compte el % de crèdits superats durant el curs anterior ni el nombre màxim de beques que estableixi la convocatòria.

 

GRAU Nou accés a la universitat

Component beca Llindar de renda Requisit curs actual - Matrícula
Beca matrícula 1,2,3 Completa, parcial, reduïda
Ajut renda 1 Completa o reduïda
Residència 1,2 Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 Completa, parcial(*) o reduïda
Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla 1,2 Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Balears 1,2 Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Canàries 1,2 Completa o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

GRAU amb estudis universitaris ja iniciats

Component beca Llindar de renda Requisits de rendiment del curs anterior Requisit curs actual - Matrícula
mínim % aprovat en matricula Parcial mínim % aprovat en matrícula Completa
Beca matrícula 1,2,3 Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa, parcial o reduïda
Ajut renda 1 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Residència 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa, parcial(*) o reduïda
Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Balears 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Canàries 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

MÀSTER Nou accés als estudis de màster

Component beca Llindar de renda Requisit curs actual - Matrícula
Beca matrícula 1,2,3 Completa, parcial o reduïda
Ajut renda 1 Completa o reduïda
Residència 1,2 Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 Completa, parcial(*) o reduïda
Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla 1,2 Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Balears 1,2 Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Canàries 1,2 Completa o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

MÀSTER amb estudis de màster ja iniciats

Component beca Llindar de renda Requisits curs anterior - mínim % aprovat Requisit curs actual - Matrícula
Beca matrícula 1,2,3 100% Completa, parcial o reduïda
Ajut renda 1 100% Completa o reduïda
Residència 1,2 100% Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 100% Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 100% Completa, parcial(*) o reduïd
Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla 1,2 100% Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Balears 1,2 100% Completa o reduïda
Quantia addicional estudiants de Canàries 1,2 100% Completa o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

 

Eng.: Ingeniería; Arq.: Arquitectura; C. Salud: Ciencias de la Salud; Jur/Soc.: Jurídica y Social

Tingues en compte les següents observacions:

  • El preu per crèdit serà el preu oficial que es fixi en el curs 2024/2025 per als serveis acadèmics en funció de les diferents titulacions i universitats.
  • La beca no cobreix les segones ni posteriors matrícules: només el preu dels crèdits en els quals et matriculis per primera vegada.
  • Només cobreix els crèdits mínims exigits per a obtenir la titulació.

 

Et recordem que si la matrícula del grau o màster en el qual estàs matriculat és quadrimestral i se t'ha concedit la quantia variable de 60€, quan realitzis la matrícula del segon quadrimestre es revisarà d'ofici si compleixes els requisits per a poder obtenir la resta d'ajudes (quantia variable completa, residència, renda...).