Preinscripció


Màster universitari impartit per la UPC o màster interuniversitari coordinat per la UPC

Per matricular-vos en un màster universitari impartit per la UPC o un màster interuniversitari coordinat per la UPC, heu d'accedir a l'aplicació de preinscripció de màsters universitaris:

 

Períodes de preinscripció, consulteu el calencari acadèmic general UPC i la fitxa de cada màster.

 

  • Cal registrar-se a l'aplicació fent constar com a nom d'usuari una adreça vàlida de correu electrònic.
  • A continuació, es rep la contrasenya per accedir a l'aplicació, cal introduir les dades personals i acadèmiques, i anexar la documentació requerida.
  • Un cop introduïdes les dades i annexada la documentació, cal enviar la sol·licitud online perquè pugui ser revisada administrativament i acadèmicament. Durant el procés d’admissió, podeu consultar l’estat de la sol·licitud (vegeu “Estat de les sol·licituds obriu en una finestra nova” a Preguntes més freqüents de l’aplicació de preinscripció).
  • Cal fer el pagament de 30 € de la taxa de preinscripció obriu en una finestra nova en concepte del servei de tramitació de la preinscripció. El preu s'aplica per cada preinscripció a un màster universitari gestionat per la UPC. En cas de preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar 30 € per cada preinscripció. Aquests imports no són reemborsables. 
  • Podeu fer canvis a la sol·licitud fins a la data de tancament del període de preinscripció, entrant-hi amb el nom d'usuari (adreça vàlida de correu electrònic) i la contrasenya assignada. Si esteu interessats a fer la preinscripció a més d’un programa de màster universitari, no cal replicar les dades aportades. 
    Un cop rebuda la notificació d’admissió, cal que la persona interessada ACCEPTI la sol·licitud a l’aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de 300 €obriu en una finestra nova, d’acord amb les instruccions indicades a l’imprès que rebrà per correu electrònic. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula un cop formalitzada, però, si finalment no es formalitza, no es retornarà llevat que el màster no s'imparteixi.
  • El dia fixat com a data de resolució, es rebrà un correu electrònic informant sobre la resolució de l'admissió al màster universitari. Es pot consultar la resolució a la mateixa aplicació de preinscripció. L'admissió rebuda serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades.
  • Amb el document d'admissió, l'estudiantat de fora de la UE pot iniciar els tràmits de sol·licitud dels visats que els permetin l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari.Màster interuniversitari coordinat per una universitat que no sigui la UPC

Per matricular-vos en un màster interuniversitari coordinat per una universitat que no sigui la UPC, heu de fer la preinscripció a la universitat coordinadora, l'adreça de la qual trobareu a la fitxa del màster universitari.
 

 


Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

El procés de preinscripció va a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, que gestiona l’accés al màster de l’estudiantat diplomat o llicenciat, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics. accesnet.gencat.cat obriu en una finestra nova

L’assignació de places es farà segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.

Per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 55, f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 15 de març de 2011.

Per a l'especialitat de matemàtiques es consideren les ponderacions addicionals següents:
llicenciatura en matemàtiques o física: +4 punts
enginyeries + llicenciatura en informàtica: +3 punts
arquitectura + llicenciatura en estadística: +2 punts
llicenciatura en administració i direcció d'empreses, economia i llicenciatura en ciències empresarials: +1 punt  

 


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech