Unite! University Network for Innovation, Technology and Engineering

University Network for Innovation, Technology
and Engineering

Unite! map

Què és Unite!

La UPC és una de les nou universitats europees que forma part de Unite!, University Network for Innovation, Technology and Engineering. Aquesta aliança d’universitats tecnològiques treballa amb el suport de la Comissió Europea per impulsar la construcció del futur Espai Europeu d'Educació Superior amb el finançament dels programes Erasmus+ i H2020.

Des de Unite! totes les universitats membres treballen per dissenyar i consolidar un nou model d’universitat europea que ofereix una educació i recerca d'excel·lència enfocada en els grans reptes socials i tecnològics actuals. Les comunitats de les nou universitats desenvolupen i participen en projectes i activitats per a la implantació dels futurs graus europeus o la creació, entre altres, d'una Escola Europea de Doctorat al voltant d’àrees estratègiques i per a l’aliança i per a Europa com són l’energia sostenible, la intel·ligència artificial, la Indústria 4.0 o l’emprenedoria.

Unite! connecta diferents regions europees des d’una perspectiva acadèmica i investigadora que afavoreix la intensificació de la innovació i la transferència del coneixement en un marc multicultural i multilingüe, digital i verd.
MISSIÓ

Ser força impulsora de la tecnologia i la innovació que avança cap a una Europa verda i digital.

ÀREES

Energia sostenible, Intel·ligència Artificial, Indústria 4.0, Emprenedoria.

FINANÇAMENT

Els programes Erasmus Plus i H2020 són les principals fonts de finançament de l’aliança.

ORGANITZACIÓ

L’aliança treballa de manera col·laborativa mitjançant grups de treball formats per persones de totes les universitats membres."Des de l’aliança Unite!, la UPC està contribuint de manera activa al disseny i implementació de nous models d’aprenentatge basats en reptes i el desenvolupament d’entorns digitals, híbrids i presencials. Uns nous entorns que facilitaran l’accés de l’estudiantat, del personal acadèmic i investigador a programes internacionals de docència i de recerca.

Perfilar el projecte de Unite! per fer-lo encaixar amb els valors i la identitat de la UPC és, sens dubte, un dels nous i apassionants reptes de la institució en els propers 5 anys".


Daniel Crespo, rector de la UPC

Segueix-nos

        Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union