Programes acadèmics de recorregut successiu (grau + màster universitari)

La UPC imparteix una àmplia oferta de programes acadèmics de recorregut successiu (PARS) que vinculen la realització d’un grau i un màster en l’àmbit de l’enginyeria a través de diferents itineraris amb la finalitat de reforçar la formació integral.

Els programes acadèmics de recorregut successiu permeten cursar un grau universitari i un màster universitari de manera successiva, mitjançant diferents itineraris orientats a l’especialització professional.

Per accedir a aquests programes de grau i màster, el futur estudiantat els pot triar directament a l’aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya. La preinscripció a aquests programes permet a l’estudiant cursar de manera consecutiva el màster. Uns altres avantatges són la possibilitat de cursar els treballs de fi de grau i de fi de màster de manera simultània, més flexibilitat per cursar les assignatures dels dos plans d’estudis o bé l’opció d’accedir a itineraris accelerats per poder obtenir el títol de grau i màster en menys temps, segons el que estableixi cada programa.

L’estudiant que faci la preinscripció en un dels programes acadèmics de recorregut successiu de la UPC no adquireix l’obligació de cursar el màster, pot deixar el programa i continuar els estudis de grau.

La majoria d’aquests programes acadèmics també inclouen l’habilitació professional a la qual puguin conduir els títols vinculats a les professions regulades que s’imparteixen a la UPC.

PROGRAMA ACADÈMIC DE RECORREGUT SUCCESSIU
GRAU QUE CONFORMA EL PROGRAMA
MÀSTER QUE CONFORMA EL PROGRAMA
CENTRE ON S'OFERTA

Enginyer/a Aeronàutic/a

Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Enginyeria Aeronàutica

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a Aeronàutic/a

ESEIAAT
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports

Enginyeria Civil

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a d'Obres Públiques
Enginyeria de Camins,
Canals i Ports

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a de Camins,
Canals i Ports
ETSECCPB
Enginyer/a Industrial Enginyeria en Tecnologies Industrials (ESEIAAT)
Enginyeria en Tecnologies Industrials (ETSEIB)
Enginyeria Industrial (ESEIAAT)
Enginyeria Industrial (ETSEIB)

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial
ESEIAAT, ETSEIB
Enginyer/a Industrial amb Anàlisi Econòmica Industrial Technologies and Economic Analysis (UPC-UPF)

Enginyeria Industrial

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial

ETSEIB
Enginyer/a Informàtic/a Enginyeria Informàtica

Enginyeria Informàtica FIB
Enginyer/a de Telecomunicació

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació

Telecomunications Engineering


Habilita per a la professió regulada d'Enginyer/a de Telecomunicació

ETSETB