Preus i beques

La Generalitat de Catalunya fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes a través del decret de preus.

Els coeficients d'estructura docent que s'apliquen als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:

  • Graus de coeficient B: 35,77 € per crèdit
  • Graus de coeficient C: 39,53 € per crèdit

Podeu consultar-ne el detall a la taula de tots els estudis de grau, ordenats per centres.

Sistema de preus:
Es determinen de forma progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis.

Per conèixer el llindar de preus corresponent, que va del 0 al 6, la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de l'estudiantat el web Matriculauniversitaria.cat, on informa sobre el sistema de preus públics a Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.

Els graus del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, el Centre Universitari EAE i l'EUNCET apliquen preus privats.

Taxes de matrícula per a la gestió de l'expedient acadèmic i recursos de suport a l'aprenentatge:

  • Matrícula quadrimestral: 89,54 € (per cada matrícula)
  • Matrícula anual: 138,80 €

L'assegurança voluntària d'accidents ofereix als estudiants que així ho desitgin ampliar l'assegurança escolar. Té un cost de 13 € el curs sencer. Més informació

Recàrrec per a estudiants estrangers no residents Per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit.