Guia de matrícula per a estudiants de nou ingrés (pendent d'actualització)1.Registra't abans de matricular-te

 • Avís important

  Si has estat assignat i reps el missatge d'admissió de la UPC et podràs registrar i matricular. Si no és aquest el teu cas, espera a rebre la comunicació de la UPC. Si no et pots registrar, no t’amoïnis. Ves directament al centre docent el dia i l’hora assignats per realitzar la matrícula, un cop llegit el punt 3 d’aquesta informació.

  A partir del moment en què rebis un missatge de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC. El nom d’usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-les, si cal, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

  Has de de fer-ho abans de venir a matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que vas fer servir per al procés de preinscripció (Accesnet).


  Activa el teu compte


  - A continuació rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d’usuari i contrasenya.
  - Una vegada completat aquest procés ja podràs accedir a l’eSecretaria i a la resta d’intranets docents i de serveis de la UPC.

  Si no et pots registrar, no t’amoïnis. Ves directament al centre docent el dia i l’hora assignats per realitzar la matrícula, un cop llegit el punt 3 d’aquesta informació.

2.Accedeix a l'eSecretaria per validar i completar les teves dades

 • Si ja has activat el teu compte, ja podràs accedir a l’eSecretaria, que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.


  Accedeix a l'eSecretaria


  Des de l’eSecretaria hauràs:

  - Revisar i modificar les teves dades personals (si hi ha alguna dada que no pots modificar, ho podràs fer el dia de la matrícula portant la documentació acreditativa necessària).
  - Modificar, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.
  - Autoritzar l’ús de les teves dades (RGPD).
  - Autoritzar la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (ordre SEPA signada pel titular del compte).
  - Pujar-hi la teva foto per tramitar el teu carnet UPC. La foto ha d’estar feta de cara i s'hi han de veure els ulls, i el fons ha de ser blanc. La relació d'aspecte de la fotografia (amplada/llargada) ha de ser 0,82 i les dimensions mínimes han de ser de 180 píxels d'amplada x 220 píxels de llargada. La resolució mínima ha de ser de 100 dpi. El format del fitxer ha de ser JPG, GIF o PNG.

  Una vegada hagis revisat la informació a l’eSecretaria, recorda que encara no hauràs completat la MATRÍCULA, cosa que hauràs de fer presencialment al centre, un cop hagis llegit la resta de passos.

3.Què has de saber abans de matricular-te

 • Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

  - Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.

  - Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

 • La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

  - Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.

  - El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.

  - Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

 • La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés

  - La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa presencialment mitjançant el sistema d’automatrícula.

  - La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

 • Documentació necessària per a la matrícula

  - Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.

  - Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.

  - Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

 • Documentació que cal portar segons la via d'accés

  Via d'accés Documentació
  Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
  Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat Credencial emesa per la UNED.
  Títol universitari de qualsevol grau Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
  Títol de CFGS, FP2 i assimilats Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.
  PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient.
  Accés per a més grans de 25/45 anys Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
  Accés per a més grans de 40 anys No cal portar cap documentació.
 • Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

  - Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.

  - L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.

  - L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

  - La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

4.Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

La Generalitat de Catalunya fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes a través del decret de preus.

Els coeficients d'estructura docent que s'apliquen als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:

 • Graus de coeficient B: 35,77 € per crèdit
 • Graus de coeficient C: 39,53 € per crèdit

Podeu consultar-ne el detall a la taula de tots els estudis de grau, ordenats per centres.

Sistema de preus:
Es determinen de forma progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis.

Per conèixer el llindar de preus corresponent, que va del 0 al 6, la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de l'estudiantat la pàgina Preus dels estudis universitaris, on informa sobre el sistema de preus públics a Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.

Els graus del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, el Centre Universitari EAE i l'EUNCET apliquen preus privats.

Taxes de matrícula per a la gestió de l'expedient acadèmic i recursos de suport a l'aprenentatge:

 • Matrícula quadrimestral: 89,54 € (per cada matrícula)
 • Matrícula anual: 138,80 €
Recàrrec per a estudiants estrangers no residents. Per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit.

Altres despeses opcionals
 • L'assegurança voluntària d'accidents ofereix als estudiants que així ho desitgin ampliar l'assegurança escolar. Té un cost de 13 € el curs sencer. Més informació
 • Participa amb la campanya del 0,7% per a la cooperació. Selecciona a la casella on apareix el logo de la campanya 0,7% sí, i fes una aportació de 5 €. Més informació
 • El Servei d'Esports et dóna la possibilitat de fer esport i activitat física mentre curses els teus estudis universitaris. No t'ho pensis més, abona-t'hi anualment amb un 10% de descompte per gaudir d'un munt d'activitats digirides, escoles esportives, arts marcials, activitats de salut i fitnes.... Més informació


5.On i quan (informació disponible a partir del 5 de juliol)

  • Matrícula assignació juny 2018

   - Matrícula en 1a preferència: del 13 al 18 de juliol.


   IMPORTANT: busca el teu grau en el quadre següent per informar-te del dia i hora concret que et tocarà matricular. Si no et matricules en les dates corresponents perds la plaça. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet

6.Recull el teu carnet UPC

 • El mateix dia de la matrícula podràs recollir el teu carnet universitari, que t'acredita com a estudiant de la Universitat i et permet l'accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions esportives, edificis... Perquè puguem generar aquest carnet, és imprescindible que, una vegada matriculat, passis pel punt de captura de fotos del teu centre. Allà et faran una foto de perfil i, seguidament, t'indicaran on pots recollir el teu carnet.

  Aquesta fotografia s'incorpora a la base de dades de la Universitat i s'utilitzarà en els diferents sistemes d'informació de la UPC. Més informació 

  Com a nou estudiant rebràs també la carpeta UPC.