Cessió temporal d'espais i instal·lacions
La Universitat Politècnica de Catalunya posa a disposició d'empreses, entitats i altres institucions els espais i les instal·lacions dels seus campus per fer actes acadèmics, científics i qualsevol altre activitat social i cultural.

Tenim escoles i facultats a Barcelona i a diferents ciutats del seu entorn: Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.

Podeu consultar les característiques, tarifes, la seva disponibilitat i la normativa d’ús a cada centre.

Barcelona. Campus Diagonal Sud

Barcelona. Campus Diagonal Nord

Campus de Terrassa

Campus del Baix Llobregat

Barcelona. Campus Diagonal Besòs

Vilanova i la Geltrú

Sant Cugat del Vallès

Barcelona. Facultat de Nàutica

Manresa