La recerca a la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya compta actualment amb més de 150 grups de recerca, 5 instituts de recerca propis, 5 instituts de recerca adscrits o vinculats, 23 centres de recerca i 12 entitats vinculades de recerca. El seu personal investigador duu a terme una activitat de gran intensitat en àmbits de recerca d'alt impacte social, complint amb els més alts estàndards d'integritat, ètica i excel·lència en la recerca, i participant activament en un gran nombre de xarxes de recerca d'abast internacional.