Actualitat R+D+I

Indicadors de recerca

 • 3.629 personal docent i investigador
 • 141 grups de recerca
 • 2.411 articles en revistes científiques
 • 329
  tesis doctorals llegides
 • 610
  nous projectes de recerca
 • 119Mingressos per R+D+I
 • 412
  convenis de col·laboració R+D+I
 • 17patents el darrer any
 • 13empreses tecnològiques el darrer any 
 • 15centres de recerca TECNIO
 • 234distincions cientificotècniques
 • 5.119estudiants en pràctiques

Consulta tots els indicadors a la Memòria anual d'R+D+I