Accés i admissió als graus

 1. Vies d'accés

  Accés des de batxillerat, cicles formatius de grau superior (CFGS), més grans de 25, 40 i 45 anys, canvi d'universitat i/o estudis universitaris, titulats universitaris i assimilats, dobles titulacions, etc.

 2. Preinscripció

  Accés online al portal Accesnet per a la preinscripció universitària, calendari i codis de preinscripció, accés a graus amb codi de preinscripció comú.

 3. Proves d'accés a la Universitat (PAU)

  Estructura de les proves, matèries avaluades i ponderacions.

 4. Notes de tall

  Evolució de les notes de tall en els últims anys i simulador de notes de la Generalitat.

Preguntes freqüents sobre la matrícula, les beques, el pagament, l'avaluació, ...