Estructura i organització

UPC group

Grup UPC

Ens amb participació majoritària de la UPC

Entitats vinculades

Ens amb participació no majoritària de la UPC

Entitats adscrites

Centres docents d’educació superior i instituts universitaris de recerca de titularitat pública o privada que imparteixen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials, de grau i postgrau, reconeguts per la UPC.