La institucióPresentació

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és una de les universitats politècniques líders d'Europa. Titula cada any prop de 6.000 estudiants de grau i màster, més de 300 doctores i doctors i 1.600 estudiants de programes de formació permanent. És una de les universitats que tenen un alt índex d'inserció laboral dels titulats i titulades: un 95 % treballa i un 88 % troba feina en menys de 3 mesos. La UPC està ben posicionada en els principals rànquings internacionals.


Era UPC en aranés

Aprovats pel Claustre Universitari, la missió, la visió i els valors de la UPC s'han definit a través d'un procés participatiu de la comunitat universitària de la UPC i orienten les accions de la institució.Missió

Contribuir a la construcció d’un món sostenible i just, mitjançant la recerca, la transferència de tecnologia, la difusió del coneixement i la formació de professionals en enginyeria, arquitectura, ciència i tecnologia amb esperit crític i capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, adaptar-se als canvis i aprendre al llarg de la vida.

Visió

La UPC és una universitat pública, catalana, arrelada al territori i referent internacional, al servei de la societat, que treballa per a la inclusió i per formar persones amb vocació de servei, valors ètics, rigor intel·lectual i compromís amb la construcció d’un món sostenible i just; promou les metodologies d’ensenyament-aprenentatge més adequades a cada entorn educatiu, i transfereix i difon a la societat el coneixement generat mitjançant la recerca. Estudiantat, personal i alumni de la UPC aspirem a formar una comunitat viva, dinàmica, igualitària i col·laborativa al llarg de la vida.

Valors

Els valors complementen la missió i la visió i són:Compromís social
El coneixement que creem i transferim a la societat cal inserir-lo en el marc bàsic de les responsabilitats socials generals, com la llengua pròpia i la cultura, la màxima inclusió possible i l’orientació ètica de tota la tecnologia, que ha de ser al servei del bé comú.

Esperit cooperatiu

Disposició per treballar de manera col·lectiva en l’assoliment d’un objectiu comú, basada en el respecte a les diferents persones. A partir de les aportacions individuals, es creen consensos de presa de decisions i s’assumeixen responsabilitats de manera compartida, en exercici de la democràcia universitària.

Professionalitat

Capacitat per desenvolupar les tasques docent, investigadora, de transferència de coneixement, d’innovació i de gestió amb competència i responsabilitat, i orientar-hi la formació de l’estudiantat per al seu futur en la societat. Això implica disposar dels coneixements, les habilitats i les actituds adequats per aconseguir-ho.

    Sentit crític

Disposició intel·lectual i social antidogmàtica, analítica, interpretativa, metòdicament autocorrectiva, sensible a la complexitat dels contextos i a la condició evolutiva de tota activitat humana, oberta al pluralisme i la creativitat amb la pràctica del diàleg assertiu.

Sostenibilitat

Disposició a decidir i emprendre accions per preservar i regenerar la biosfera, sense comprometre el benestar de les generacions actuals ni el de les futures, construint societats justes, democràtiques i pacífiques.

Veracitat

Obtenció i transmissió de coneixement i informació amb la màxima precisió, rigor, integritat i transparència. La veracitat requereix actituds com la modèstia, l’obertura a altres perspectives, l’esperit d’indagació, la impugnació de tota falsedat i el reconeixement del valor dels fets.

 

Salutació del rector

Salutació rector
La UPC del futur es fonamenta en tres grans pilars: el primer és el nostre compromís en la formació de professionals competents que puguin incorporar-se al teixit productiu i impulsar el progrés econòmic del nostre país, que posin la vida de les persones i la sostenibilitat del planeta al centre.

El segon és l'excel·lència en la recerca i la transferència de tecnologia. I, acompanyant-los, la formació del talent jove, creatiu i valent, que haurà d’afrontar i resoldre els reptes socials i mediambientals dels temps futurs i no tan futurs.

El tercer és l’arrelament al territori. Som la universitat amb una implantació territorial més gran. I ens enorgullim de ser al costat de les empreses i de les ciutats petites i grans que vertebren el nostre país.

Daniel Crespo Artiaga
Rector
Coneix els campus UPC i la seva implantació en el territori

La UPC és una universitat amb una extensa implantació en el territori, amb 9 campus distribuïts en 7 ciutats de Catalunya: Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.

Els campus són accessibles i estan ben comunicats amb transport públic i dotats amb els equipaments i els serveis necessaris per contribuir a la formació, la recerca i la vida universitària.

Coneix els campus en tota la seva extensió i la seva ubicació urbana.

La UPC en imatges

Laboratori de qualitat d'aliments EEABB

La UPC avui

Galeria de fotos

Memòria digital de la UPC

Portal del patrimoni fotogràfic

La UPC avui

Més xifres
 • 30.437estudiants
 • 3.629personal docent i investigador
 • 1.989personal tècnic de gestió i d'administració i serveis
 • 67graus
 • 91màsters
 • 45programes de doctorat
 • 18 centres docents
 • 240programes de formació permanent
 • 13patents el darrer any
 • 371,9 M pressupost 2024
 • 80,9 M ingressos per R+D+I (2022)
 • 87.538titulats i titulades

Aliances

La UPC ha teixit una complexa xarxa d’aliances internacionals amb altres universitats, institucions de recerca i empreses que articulen nous projectes i sustenten un bon nombre d’iniciatives en les quals la paraula ‘col·laboració’ és l’element clau. Un món global i interconnectat, que fomenta la compartició de coneixements i experiències és l’escenari d’acció d’aquestes aliances sense fronteres. Aquestes en són les principals:

Unite!

Unite!

Aliança d'universitats capdavanteres de 9 països europeus en els àmbits de la tecnologia i l’enginyeria.

InnoEnergy

InnoEnergy

Xarxa d'innovació de les energies sostenibles de l'European Institute of Innovation & Technology (EIT).

Cluster

CLUSTER

El consorci reuneix 12 de les millors universitats europees de l'àmbit de la Ciència i Tecnologia.

Sino Spanish Campus

Sino-Spanish Campus

Un campus a la Universitat de Tongji (Xina) compost per la UPC, la UPM, el Tecnológico de Monterrey i la Universidad de Sevilla.