Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

La Universitat Politècnica de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a les pàgines del lloc web institucional upc.edu. Els subdominis d’aquest web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:


 • Algunes imatges no tenen text alternatiu
 • El contingut multimèdia pot no complir totalment tots els requisits d’accessibilitat
 • Algunes pàgines poden presentar un contrast de color insuficient
 • Alguns continguts no són independents de la presentació
 • Pot haver-hi errades d’edició en pàgines de la web
 • Alguns documents en PDF no són totalment accessibles

Carrega desproporcionada

No aplica

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada 20 de juliol de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 20 de juliol de 2021.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del formulari de contacte, com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la Unitat Responsable d'Accessibilitat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) s'ha de presentar una instància genèrica del registre general de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través de la instància genèrica del registre general de la Universitat Politècnica de Catalunya. La reclamació serà tractada pel registre general i transmesa a la Unitat  Responsable d'Accessibilitat.

Contingut opcional

Les tecles d'accés són una eina de navegació que permet visitar aquest web utilitzant el teclat.
Més informació sobre les tecles d'accés: Guies d'accessibilitat W3C.

Tecles d'accés disponibles

 • 1- Pàgina d'inici
 • 2- Ves al contingut
 • 3- Mapa del web
 • 4- Focus al camp de cerca
 • 5- Cerca avançada
 • 6- Arbre de navegació
 • 9- Informació de contacte
 • 0- Consulta accessibilitat

Per utilitzar les tecles d'accés cal prémer simultàniament MAJ + ALT + tecla d'accés.